Tyck till om tyreso.se

Nyanlända flyttar in

Publicerad den: 2017-05-10

Torsdagen den 11 maj hälsar vi nya Tyresöbor välkomna till kommunen. Då påbörjas inflyttningen av de nyanlända som Tyresö kommun blivit anvisad.

Totalt är det 20 personer som i en första etapp successivt flyttar in i hyresrätter på Koriandergränd. Det pågår också ett planeringsarbete för att under året kunna ta emot fler som fått uppehållstillstånd.

Kommunens integrationsenhet vägleder de nyanlända i samhällets regler och kultur samt hjälper dem tillrätta i kontakter med olika myndigheter.

– Vi arbetar kontinuerligt med olika insatser för att etableringen ska gå så smidigt som möjligt, säger Dragan Boban, enhetschef på integrationsenheten på Tyresö kommun.

I fokus för det fortsatta arbetet står att snabbt få de nyanlända i arbete och egen försörjning. Därför är högsta prioritet att snarast möjligt få igång tillräckligt många SFI-platser (Svenska för invandrare).

Väntjänsten för dig som vill hjälpa till

Det finns också möjlighet för redan befintliga Tyresöbor att bidra till att integrationen går så smidigt som möjligt. Genom den ideella föreningen Väntjänsten kan man hjälpa till att anordna diverse aktiviteter för de nya grannarna.

– Det är bara att höra av sig till mig så förmedlar jag kontakt, säger Mari Lukkarinen, kommunens kontaktperson för frivilliga insatser.

Kommunens ambition är att fördela mottagandet över alla kommundelar, både vad gäller boende och skolplatser. För att kunna uppfylla den nya bosättningslagens krav på bostäder för nyanlända jobbar man på bred front för att få fram bostäder.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-05-10

Högermeny