Tyck till om tyreso.se

Ny bosättningslag för nyanlända

Publicerad den: 2016-03-07

Den 1 mars i år trädde en ny bosättningslag i kraft. Den innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända som anvisas till dem för bosättning. Tyresö kommun kommer att anvisas totalt 170 personer under 2016. De välkomnas som nya Tyresöbor.

Syftet med den nya lagen är att få ett jämnare mottagande över landet samt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Av de 170 personer som anvisas till Tyresö, ungefär 19 per månad, kommer hälften att vara barnfamiljer och hälften ensamkommande vuxna.

Antalet har beräknats utifrån kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn och hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Att lösa boendefrågan blir en stor utmaning för kommunen.

Läs mer om lagen och förordningen på regeringens webbplats

Länk till information på Länsstyrelsens webbplats


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-04-22

Högermeny