Tyck till om tyreso.se

Frågor och svar om ensamkommande unga

Publicerad den: 2015-10-05

Oron i världen gör att fler människor befinner sig på flykt och behovet av en fristad är akut. Det ökar behovet av att hitta boende till nyanlända och integrera dem i det svenska samhället. En utsatt grupp är ensamkommande unga.

Tyresö kommun har behov av familjehem för ensamkommande unga. Har du funderat på att bli familjehem kan du få svar på en del frågor som du kanske har.

 

Frågor och svar om ensamkommande unga och familjehem

 • Hur går det till när man ska bli familjehem?

  När man vill bli familjehem behöver socialtjänsten (familjevårdsenheten) göra en utredning av er som familj. Det innebär i korthet att en socialsekreterare kontaktar er för ett första samtal där ni också får mer information om vad det innebär att ta emot ett barn i sitt hem.

  I utredningen kommer man vilja göra ett hembesök hos er, ha samtal med vuxna i hushållet och även med de lite större barnen, vars åsikter om att bli familjehem också är av vikt.

  Utredningen behöver också innehålla registerutdrag från misstanke- och brottsregistret samt socialregistret.

  Om man som familj har haft eller har andra uppdrag som familjehem eller liknande uppges även det i utredningen. Obligatoriskt i en sådan här utredning är även att man har samtal med två stycken referenter, personer som ni lämnar kontaktuppgifter till, som socialsekreteraren pratar lite mer med om vilka ni är. Det är alltså bra att tänka igenom redan nu vilka som skulle kunna ge en bra och rättvisande bild av er och er familj.

  Efter att ovanstående material har sammanställts av socialsekreteraren skrivs en sammanfattande bedömning om er lämplighet att ta uppdrag som familjehem och sedan lämnas förslaget för beslut till socialnämnden.

 • Vad förväntas av mig som familjehem?

  Som familjehem för ensamkommande flyktingbarn förväntas du kunna ta emot pojkar från 14 år och uppåt. Det är viktigt att familjehemmet erbjuder en trygg och stabil situation för ungdomen. Du ska fungera som en god förebild och kunna vägleda ungdomarna till ett självständigt liv i Sverige.

 • Hur gamla är flyktingbarnen som kommer?

  De barn som kommer är nästan alltid pojkar och de är vanligtvis mellan 14 och 17 år.

 • Var kommer de ensamkommande flyktingbarnen ifrån?

  Idag kommer barnen främst från Afghanistan, Syrien, Eritrea och Somalia.

 • Hur är det med maten?

  Många av de ensamkommande barnen är muslimer. De äter inte fläsk, så om du vill ta emot ett ensamkommande barn är det bra att förbereda sig på detta.

 • Kan man ha kvar sitt arbete eller måste någon vara hemma?

  Man kan som familjehem ha kvar sitt vanliga arbete.

  Dock kan det ibland behövas att någon vuxen i hushållet är hemma den första perioden, tills den dagliga sysselsättningen har ordnats, och då kan man ansöka om förlorad arbetsinkomst från kommunen för den perioden.

 • Hur fungerar skolgång för ensamkommande barn?

  Närmaste skola kontaktas av familjehemmet och ni anmäler att ni har mottagit ett ensamkommande barn som behöver börja hos dem.

  Första gången kan detta kännas obekant och då brukar barnets gode man kunna vara behjälplig. Alternativt får ni råd i detta av socialsekreteraren.

 • Hur fungerar det med husdjur?

  En del människor från den här delen av världen är ovana vid vårt sätt att se på husdjur och många är också rädda för främst hundar.

 • Talar de engelska?

  Oftast inte. Kroppsspråk och Google translate-appen är användbara när inte tolk finns att tillgå.

 • Får man betalt för att ta emot ett ensamkommande barn?

  Ja, man får ersättning för att man tar detta uppdrag.

  Ersättningen är indelad i två delar, arvode och omkostnader. Arvodet kan man kort kalla "grundlönen" och omkostnadsdelen är det man får som ska täcka allt som rör den praktiska omsorgen om barnet, busskort, kläder, hygien etc.

  Ni kan läsa mer om detta på www.skl.se, där det finns riktlinjer för arvoderingsnivåer och det är dessa riktlinjer Tyresö kommun följer.

 • Vad händer sedan, när vi fått ett barn placerat hos oss?

  Ett ensamkommande barn som placeras i ett familjehem har en egen socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten. Denna socialsekreterare kommer ansvara för att vidare utreda barnets behov.

  De barn som kommer som ensamkommande får också en ställföreträdare, en så kallad god man, utsedd från Överförmyndarnämnden. Denne har till uppgift att bevaka barnets rättigheter och behov. Barnet gode man kommer även ha kontakt med er som familjehem.

  Ni som familj kommer få en så kallad familjehemssekreterare som har kontakt med er i syfte att handleda och stödja er i er nya roll.

  Dessa två socialsekreterare tillsammans, barnets och er, följer upp placeringen av barnet och ombesörjer att ni som familjehem får det stöd ni behöver.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-10-05

Högermeny