Tyck till om tyreso.se

Vad händer sedan, när vi fått ett barn placerat hos oss?

 

Frågor och svar

  • Ett ensamkommande barn som placeras i ett familjehem har en egen socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten. Denna socialsekreterare kommer ansvara för att vidare utreda barnets behov.

    De barn som kommer som ensamkommande får också en ställföreträdare, en så kallad god man, utsedd från Överförmyndarnämnden. Denne har till uppgift att bevaka barnets rättigheter och behov. Barnet gode man kommer även ha kontakt med er som familjehem.

    Ni som familj kommer få en så kallad familjehemssekreterare som har kontakt med er i syfte att handleda och stödja er i er nya roll.

    Dessa två socialsekreterare tillsammans, barnets och er, följer upp placeringen av barnet och ombesörjer att ni som familjehem får det stöd ni behöver.


Högermeny