Tyck till om tyreso.se

Hur blir man familjehem?

 

Frågor och svar

 • Hur går det till när man ska bli familjehem?

  När man vill bli familjehem behöver socialtjänsten (familjevårdsenheten) göra en utredning av er som familj. Det innebär i korthet att en socialsekreterare kontaktar er för ett första samtal där ni också får mer information om vad det innebär att ta emot ett barn i sitt hem.

  I utredningen kommer man vilja göra ett hembesök hos er, ha samtal med vuxna i hushållet och även med de lite större barnen, vars åsikter om att bli familjehem också är av vikt.

  Utredningen behöver också innehålla registerutdrag från misstanke- och brottsregistret samt socialregistret.

  Om man som familj har haft eller har andra uppdrag som familjehem eller liknande uppges även det i utredningen. Obligatoriskt i en sådan här utredning är även att man har samtal med två stycken referenter, personer som ni lämnar kontaktuppgifter till, som socialsekreteraren pratar lite mer med om vilka ni är. Det är alltså bra att tänka igenom redan nu vilka som skulle kunna ge en bra och rättvisande bild av er och er familj.

  Efter att ovanstående material har sammanställts av socialsekreteraren skrivs en sammanfattande bedömning om er lämplighet att ta uppdrag som familjehem och sedan lämnas förslaget för beslut till socialnämnden.


Högermeny