Tyck till om tyreso.se

Vad gör kommunen för ensamkommande barn och ungdomar?

 

Frågor och svar

 • Vad gör kommunen för ensamkommande barn och ungdomar?

  Kommunen ansvarar för asylsökande barn som kommer ensamma till Sverige utan förälder, eller annan legal vårdnadshavare. Kommunen ansvarar för att utreda barnets behov och därefter fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende, exempelvis i jour- och familjehem eller ett hem för vård och boende (HVB) och kommunens egen boendekedja. Familjer som vill bli familjehem utreds noga för att socialtjänsten ska veta att de är lämpliga. Familjen utreds även om de är släktingar till barnet.

  Då det saknas boenden i kommunen ligger många boenden, jour- och familjehem utanför Tyresö kommun. Detta innebär att en stor andel av de ensamkommande barn och ungdomar Tyresö kommun tagit emot och ansvarar för, bor utanför kommunen. De som är över 18 år bor oftast i stödboende.

  Kommunen ansvarar vidare för att barnet får skolundervisning. Eftersom alla barn har olika förkunskaper och behov får de en individuellt anpassad introduktion till den svenska skolan.

  Kommunen ser också till att barnet får en egen företrädare, exempelvis en god man. Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige ersätts den gode mannen med en särskilt förordnad vårdnadshavare.

  Ju äldre barnet/ungdomen blir, desto mer eget ansvar får hen och ges redskap för hur de ska gå vidare. Målet är att göra ungdomarna självständiga genom utbildning, arbete, nätverk och bostad. De flesta studerar vidare på gymnasium och högskola.


Högermeny