Tyck till om tyreso.se

Vad gör kommunen för ensamkommande flyktingbarn?

 

Frågor och svar

  • Vad gör kommunen för ensamkommande flyktingbarn?

    Kommunen ansvarar för att det finns en bostad samt för mottagande, undervisning i svenska för invandrare, samhällsorientering samt skola och barnomsorg. Socialnämnden utreder barnets behov och beslutar om lämpligt boende, exempelvis ett familjehem. Kommunen ser också till att ungdomen får en egen företrädare, exempelvis en god man.

    Ungdomarna får eget ansvar och ges redskap för hur de ska gå vidare. Målet är att göra ungdomarna självständiga genom utbildning, arbete, nätverk och bostad. De flesta studerar vidare på gymnasium och högskola.

    Kommunen arbetar utifrån en modell som kallas boendekedja. De som är under 18 år bor i familjehem eller i någon form av stödboende. De över 18 år bor i försöksboende eller eget boende. En boendestödjaren är kontaktperson för fyra ungdomar som de coachar och följer hela vägen från inskrivning till dess att de klarar sig själva. Alla ungdomar ska lära sig se sina egna utvecklingsmöjligheter, bli medvetna om sina förmågor och få hjälp att nå sina mål. Alla får samhällsinformation om Sverige – vården, arbetsförmedling, försäkringskassa, budget- och skuldrådgivning, demokratifrågor med mera. Boendestödjaren pratar även mycket om hur beteendenormerna ser ut i Sverige

    När den ensamkommande fått permanent uppehållstillstånd arbetar kommunen enligt barnkonventionen och hjälper till att söka efter släktingar för att göra det möjligt för barn och föräldrar att återförenas. Kommunerna ska också hjälpa till att hitta ett permanent boende.


Högermeny