Tyck till om tyreso.se

Hur bestäms hur många ensamkommande ungdomar vi tar emot?

 

Frågor och svar

  • Hur bestäms hur många ensamkommande ungdomar vi tar emot?

    Många som söker asyl i Sverige är under 18 år och kommer utan sina föräldrar, eller andra legala vårdnadshavare. Migrationsverket ska så snart som möjligt, efter att ett ensamkommande barn har ansökt om asyl, anvisa en kommun som ska ta över det långsiktiga ansvaret för barnet. Det innebär bland annat att anvisningskommunen ansvarar för barnets mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

    Den 1 april 2016 införde Migrationsverket en ny anvisningsmodell som medför att fördelningen av asylsökande ensamkommande barn blir jämnare mellan landets kommuner.

    Kommunerna ansvarar för mottagande av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar, och Migrationsverket anvisar vilken kommun som ansvarar för det individuella barnet. Anvisningarna sker till kommunerna genom ett fördelningssystem som baseras på att respektive kommun tar emot en fastställd andel av det totala antalet barn. Här kan du läsa mer om den nya anvisningsmodellen.

    Under år 2017 har Tyresö kommun, till och med vecka 39, tagit emot 15 ensamkommande barn. Aktuell statistik om hur många ensamkommande barn kommunen tagit emot och hur stor andel av det totala antalet barn i Sverige Tyresö tar emot, går att hämta på Migrationsverkets hemsida


Högermeny