Tyck till om tyreso.se

Hur bestäms hur många ensamkommande ungdomar vi tar emot?

 

Frågor och svar

  • Hur bestäms hur många ensamkommande ungdomar vi tar emot?

    Många som söker asyl i Sverige är under 18 år och kommer utan sina föräldrar eller andra legala vårdnadshavare. Migrationsverket ska så snart som möjligt, efter det att ett ensamkommande barn har ansökt om asyl, anvisa en kommun som ska ta över det långsiktiga ansvaret för barnet. Det innebär bland annat att anvisningskommunen ansvarar för barnets mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

    Det finns för få platser för ensamkommande flyktingungdomar i Sverige. Den 1 januari 2014 ändrades lagen om mottagande av asylsökande för att ge Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för ensamkommande barn. Under 2015 anvisades Tyresö kommun 141 ensamkommande barn.

    Under 2016 är överenskommelsen att  Tyresö kommun ska ta emot 4,7 promille av totala antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige. Exakt hur många vi kommer att ta emot beror alltså på hur flyktingströmmen till Sverige kommer att se ut. Det har kommit betydligt färre ensamkommande barn under 2016 och i juni hade inget ensamkommande barn ännu anvisats Tyresö kommun.


Högermeny