Tyck till om tyreso.se

Varför förbereder Tyresö kommun ett ökat flyktingmottagande?

 

Frågor och svar

  • Varför förbereder Tyresö kommun ett ökat flyktingmottagande?

    Med krig och katastrofer i världen söker många nu asyl i Sverige. Därmed ökar behovet av att hitta boende till nyanlända och integrera dem i samhället.

    Migrationsverket bedömer att antalet personer som beviljas uppehållstillstånd som flyktingar ökar kraftigt under de närmaste åren, vilket framför allt gäller personer från Syrien och Afghanistan, men också Irak, Somalia och  Eritrea.

    Alla kommuner behöver hjälpas åt att ta emot dem som, efter den första tiden i flyktinganläggningar, ska slussa ut och bli en del av vårt samhälle. Tyresö kommun har beslutat att öka mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn. Ett utvecklat samarbete mellan kommunens verksamheter, statliga myndigheter, näringsliv och det civila samhället skapar bra förutsättningar för en framgångsrik integration.

    Sett till det totala antalet personer som söker bostad är flyktingarna en liten grupp men det handlar om personer som befinner sig i en mycket utsatt situation och där bostad är en avgörande förutsättningarna för att de ska kunna etablera sig i landet.


Högermeny