Tyck till om tyreso.se

Vad gör kommunen för att underlätta integrationen?

 

Frågor och svar

  • Arbetscentrum har väl inarbetad metodik för att ta emot familjer från andra länder och hjälpa dem att integreras i samhället. De flesta får full sysselsättning direkt när de flyttar hit, de läser svenska för invandrare på halvtid och praktiserar på en arbetsplats på halvtid. Barnen får plats på förskola eller i skolan. Många nyanlända är högutbildade och kommer relativt snabbt ut i jobb. Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för vägen ut på arbetsmarknaden och ger stöd och hjälp att hitta jobb. I Tyresö är sysselsättningsgraden bland utrikes födda hög.

    När fler flyktingfamiljer kommer hit är det viktigt för integrationen att hitta bostäder spritt över hela kommunen.

    Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för att hjälpa nyanlända till arbete.


Högermeny