Tyck till om tyreso.se

Bakgrund till Nattpolarverksamheten

Ny satsning för att förebygga ungdomsbrott

Tyresö kommun har inrättat en ny uppsökande verksamhet vid Alléplan och Strandområdet under fredags- och lördagskvällar. Syftet är att identifiera ungdomar som far illa, erbjuda alternativa sysselsättningar och i förekommande fall göra anmälningar till socialtjänsten.

- Det är hög tid att vi tar de ökande ungdomsproblemen på allvar och inte bara förlitar oss på föräldravandringsgrupper, anser kommunens brottsförebyggande samordnare Göran Törnblom. Självklart är det i första hand en föräldrafråga, men jag tror att kommunen kan stävja den negativa utvecklingen genom att se till att fler professionella vuxna finns där ungdomar vistas.

Under en längre tid har rapporter inkommit med uppgifter om att ungdomsgäng härjar i Strandområdet och runt Alléplan. Det rör sig om vandalisering, otillåten mopedkörning, fylleri och en stökig stämning. Insatser från kommun, polis och andra aktörer har genomförts under åren, men situationen har ändå förvärrats.

– Det är uppenbart att det brister i vuxentillsyn på dessa platser och det är angeläget att agera snabbt och effektivt, berättar Göran Törnblom. Det rör sig om ungdomar i 15-årsåldern – en känslig ålder då det är mycket olyckligt om ungdomarnas normer går i riktning mot kriminalitet.

Fritidsgårdarnas fältverksamhet startar nu en ny uppsökande organisation som ska hålla uppsikt över ungdomarna fredags- och lördagskvällar mellan klockan 20.00 och 01.30. Sexton unga vuxna i 18-25-årsåldern har rekryterats från föreningslivet och har fått speciell utbildning. Personal från socialtjänstens ungdomsgrupp agerar handledare, och även närpolisen har avsatt resurser för projektet. Verksamheten startar vecka 44.

I de fall ungdomar anmäls till socialtjänsten kommer föräldrarna att kontaktas och erbjudas ett direkt stöd. Även övriga hjälp-, stöd- och vårdbehov kan komma att utredas.

 


Publicerad av: Göran Törnblom

Senast uppdaterad: 2008-02-11

Högermeny