Tyck till om tyreso.se

Brottsförebyggande arbete

Målsättning

"Alla ska kunna känna sig trygga i Tyresö - överallt och dygnet runt."

Lokalt engagemang

Flertalet brott som drabbar människor begås i deras närmiljö. Därför arbetar vi brottsförebyggande lokalt. Arbetet ska också omfatta samtliga invånare i kommunen. Ett lokalt brett engagemang är också nödvändigt för att brott ska kunna bekämpas långsiktigt.

Allas vårt ansvar

Framgångsrikt brottsförebyggande arbete bygger på att alla goda krafter i samhället samverkar. Det är allas vårt ansvar att vårda och värna vårt Tyresö!

Kommunen arbetar också med drogförebyggande insatser. Alkohol och narkotika bidrar i till olika former av kriminalitet, upplevd oro och otrygghet i samhället.

Brottsförebyggande policyn finns under relaterad information.

 

Aktuellt om brottsförebyggande i Tyresö

 • 24 maj 2016

  Ny e-tjänst: Tyck till om brott och trygghet

  Nu har du chansen att tycka till om brott och trygghet på webben! En ny e-tjänst finns tillgänglig där du exempelvis kan tycka till om lokala ordningsstörningar, förslag på förbättringar och otrygga platser.

 • 04 maj 2016

  Rekordfå inbrott i april!

  I början av året drabbades Tyresö av en rad inbrott. Nu verkar något ha hänt. Endast ett rapporterade fullbordat inbrott har skett på en hel kalendermånad, vilket är ett rekord!

 • 01 mars 2016

  Hur tryggt är Tyresö?

  En tiondel av Tyresös hushåll bjuds in till att svara på en enkät om tryggheten i Tyresö. Det är upptakten till ett samarbete mellan kommunen, polisen och Malmö högskola.

 • 22 december 2015

  Tyresö – en säker kommun

  Tyresös har landets lägsta kostnader för olyckor. Sammantaget rankas Tyresö som 38 av landets 290 kommuner vad gäller trygghet och säkerhet.

 • 29 november 2015

  Om våld i nära relationer

  Vad kännetecknar destruktiva relationer och hur kan vi upptäcka och motverka våld i nära relationer? Statistiken är obarmhärtig. I Sverige görs årligen 27 000 anmälningar om våld mot kvinnor och mörkertalet är stort.

 • 11 november 2015

  Tyresös brottsförebyggande hundar i webb-tv

  Förutom polis, grannsamverkan och trafikskolor hjälper nu även hunddagis till med det brottsförebyggande arbetet i Tyresö. Här kan du se filmen.

 • Fler nyheter Prenumerera

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum
 • 08-578 291 00

Politiskt ansvar