Tyck till om tyreso.se

Samverkan

Här finns olika samverkansformer som Tyresö kommun deltar i.

Här finns övergripande program för kommunen – alla förvaltningar samarbetar till exempel för hållbar utveckling och brotts- och drogförebyggande arbete. 

Tyresö samarbetar ofta med Södertörnskommunerna – Haninge, Huddinge, Botkyrka, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Nykvarn – och även med grannkommunerna Stockholm och Nacka. Men vi samverkar också allt mer i nätverk med till exempel näringslivet, organisationer och högskolor.

Kommunalförbund är också en form för samverkan kring olika kommunala angelägenheter, Tyresö är med i två förbund, Södertörns Brandförsvarsförbund och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Tyresö har också en gemensam överförmyndarnämnd med kommunerna Nynäshamn och Haninge.


Samverkansformer

 • Brottsförebyggande arbete

  Framgångsrikt brottsförebyggande arbete bygger på att alla goda krafter i samhället samverkar. Kommunen arbetar också med drogförebyggande insatser.

 • Flyktingmottagning i Tyresö

 • Samordningsförbundet Östra Södertörn

  Samordningsförbundet Östra Södertörn ägs och finansieras gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner. Förbundet samordnar rehabiliteringsinsatser från samhällets sida.

 • Stockholm Business Alliance

  Stockholm Business Alliance är namnet på ett näringslivspolitiskt kommunsamarbete i Stockholmsregionen. Det gemensamma varumärket är ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”.

 • Södertörnssamarbetet

  De åtta Södertörnskommunerna samarbetar genom gemensamma bolag och organisationer, benchmarking, opinionsbildning och utvecklingsprojekt.

 • Ung i Tyresö

  Ung i Tyresö riktar sig till dig som är mellan 16-24 år och bosatt i Tyresö samt har behov av ett samlat stöd och vägledning under en längre tid riktat mot sysselsättning, praktik, arbete eller studier.

 • Tyresö ingår i Polisens projekt Huskurage

  Huskurage är en preventiv metod för att stoppa våld genom att ge grannar verktyg att agera. Tyresö ingår tillsammans med Nacka och Värmdö i projektet Huskurage.

Publicerad av: webmaster

Senast uppdaterad: 2017-07-17