Tyck till om tyreso.se

Brandskydd hemma

Här kan få tips för ditt eget brandskydd hemma och brandkunskap för barnen

Tyresö ingår tillsammans med Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Södertälje kommuner i kommunalförbundet Södertörns brandförsvarsförbund.

Södertörns brandförsvarsförbund arbetar i första hand med förebyggande skydd mot olyckor men ansvarar även för akuta räddningsinsatser, ambulanssjukvård och larmmottagning på 112-numret.

Södertörns brandförsvarsförbund har en omfattande utbildningsverksamhet och rådgivning inom det område som Lagen om skydd mot olyckor reglerar och deltar också i kommunernas beredskapsplanering.

Vanliga frågor


Varför är det så viktigt att ha brandvarnare?
När det brinner är det sällan lågorna som orsakar dödsfall, det är oftast den giftiga röken. Brandvarnaren reagerar snabbt på brandröken från de flesta typer av bränder och varnar dig i tid. Varje hem bör ha minst en brandvarnare på varje våningsplan. En lämplig plats är mitt i taket utanför sovrummet. Brandvarnare finns att köpa i de flesta varuhus och behöver inte kosta mer än ca 100 kronor.

Vilken brandsläckare ska jag välja?
En lämplig brandsläckare för hemmet är en sexkilos pulversläckare. Tänk på att om möjligt alltid dra ur sladden till elektriska apparater innan du släcker. Vi rekommenderar även sexkilos pulversläckare för bil, båt och husvagn. Se till att alla i familjen vet var brandsläckaren finns och hur den används.

Hur mycket brandfarlig vara får man ha hemma?
Exempel på brandfarlig vara är tändvätska, bensin, lampolja och gasol. Du får inte förvara mer brandfarlig vara hemma än vad som täcker ditt hushållsbehov. I flerfamiljshus får inga brandfarliga varor förvaras i vinds- och källarutrymmen.
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap är Sveriges myndighet för frågor som berör brandfarliga och explosiva varor. För att få veta hur mycket brandfarligt gods du får förvara i din bostad klicka här.

Vilka lokaler besiktigas av räddningstjänsten?
Varje år genomför Södertörns brandförsvarsförbund ca 800 tillsynsarbeten i skolor, vårdinrättningar, hotell, industrier och andra byggnader. Intervallet mellan tillsynerna varierar mellan ett och fyra år beroende på objektets storlek och den verksamhet som bedrivs. Objekt som har tillstånd för hantering av brandfarlig vara besiktigas enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. När det är tid för brandsyn kontaktar räddningstjänsten innehavaren.

Vart vänder jag mig med brandtekniska frågor?
Enklare frågor besvaras kostnadsfritt av våra brandingenjörer. I samband med ny- och ombyggnationer rekommenderar vi dig att kontakta en brandkonsultsfirma.

Vad ska jag tänka på vid ny- och ombyggnation?
Ta reda på om byggnationen kräver bygglov och/eller bygganmälan hos kommunens stadsbyggnadskontor. Om byggnationen varken kräver bygglov eller bygganmälan är du ändå skyldig att följa de anvisningar som finns i Boverkets byggregler. Var noga med att brandskyddet utförs enligt Boverkets byggregler.

 


Vill du veta mer om Södertörns brandförsvarsförbund?
Kontakta Södertörns brandförsvarsförbund på tel 08-721 22 00.
Mogårdsvägen 2 , 136 25 Haninge.
Brandförsvarsförbundets hemsida www.sbff.se


Publicerad av: Säkerhetsenheten

Senast uppdaterad: 2017-09-26

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar