Tyck till om tyreso.se

Är du känslig för värme?

Du som är känslig för ovanligt varmt väder ska undvika ansträngningar, inte vistas i solen och dricka mycket.

​Intensivare värmeböljor kommer att bli vanligare i och med klimatförändringar. Man har i en rad europeiska länder börjat se över beredskapen inför värmeböljor, bland annat genom värmevarningssystem och utbildning av personal inom vård och omsorg. En viktig del i arbetet är att identifiera sårbara grupper i samhället. 

Värmebölja är en period av ovanligt varmt väder. I Sverige har det visat sig att när dygnsmedeltemperaturen överstiger 22-23 grader, under minst två dygn ökar dödligheten markant. Men hur du upplever och klarar av värme är individuellt.

Tillhör du en sårbar grupp?

Sårbara grupper är:

  • personer över 80 år
  • personer som bor högt upp och som bor längst ned i flerbostadshus
  • personer som vårdats på sjukhus för vissa sjukdomar, till exempel KOL diabetes och psykiska sjukdomar
  • personer som tar vissa läkemedel, till exempel vätskedrivande och psykofarmaka.

Undvik ansträngningar!

Undvik onödig ansträngning. Sök hjälp med till exempel inköp. Avbryt genast det du håller på med om du blir yr eller känner dig trött. Sök hjälp om du känner dig dålig. Planera förflyttningar och resor så att de inte blir påfrestande. Tänk på att det ofta är svalare på morgonen och kväll, och varmast mitt på dagen och

eftermiddagen.

Skugga, fläktar och luftkonditionering

Vistas inte i solen. Välj skuggiga och svala platser. Välj bostadens svalaste utrymme och vädra ut värmen under natten.

Om din bostad blir varm bör du vistas i luftkonditionerade utrymmen. En fläkt kan ge viss svalka om det är varmt i rummet. Det är viktigt att dricka eftersom fläkten kan orsaka uttorkning.

Duscha dagligen för att bli sval och välj kläder som är svala och ”andas”.

Drick!

Drick tillräckligt med vätska, svala drycker. Drick under hela dygnet, även när du inte känner dig törstig. Undvik alkohol och söta drycker, alltför kalla drycker kan ge kramp. Har du fått läkarråd om vätskeintag eller om du använder vätskedrivande läkemedel rådfråga din läkare om hur du ska göra.

Undvik att dricka varma drycker och äta varm mat. Det höjer din kroppstemperatur. Om du svettas kraftigt bör du fylla på med salt och mineraler, så som mineralvatten och sportdrycker.

Håll kontakt!

Viktigt är också att du har regelbunden kontakt med dina närstående, vänner, grannar, hemtjänst. Om du tillhör den sårbara gruppen be någon att hålla kontakten med dig under morgon och kväll.

 


Publicerad av: Säkerhetsenheten

Senast uppdaterad: 2017-09-26

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar