Tyck till om tyreso.se

Fyrverkerier

Vid helgtider finns några saker som man bör ta reda på och tänka på när man ska hantera fyrverkerier. Läs tips och råd under rubriken relaterad information.

FyrverkerierDet är många som tycker att det både är festligt och roligt med fyrverkerier. Det finns också de som tycker att de är obehagliga.

Här kan du läsa mer om vad som gäller i samband med avfyrning av fyrverkerier.

Under relaterad information hittar även du som är hundägare tips och råd inför nyårsafton.

Enligt lagen

Det är 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier i Sverige.

Alla former av smällare är förbjudna enligt lag. Läs mer om detta under rubriken relaterad information på polisens hemsida.

Generellt kan man säga att all avfyrning av pyrotekniska varor i tätbebyggda områden är förbjuden, främst på grund av brandsäkerheten.

I ordningslagen (1993:1617) regleras användning av fyrverkerier. I paragrafen står bland annat att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Utöver detta måste du ta hänsyn till om det lokalt råder eldningsförbud på grund av extrem torka.

Tyresö kommun har lokala föreskrifter när det gäller avfyrning av fyrverkerier. Platser där det är förbjudet att avfyra fyrverkerier i Tyresö är Tyresö centrum, kring Björkbackens äldreboende, Strandtorget, kring Krusmyntans äldreboende, Trollbäckens centrum samt kring äldreboendena Ängsgården och Trollängen. Kartornabilagor hittar du under rubriken "allmänna ordningsföreskrifter" under rubriken relaterad information.

Kolla alltid först!

Det är Södertörns Brandförsvarsförbund som ger tillstånd till försäljning av fyrverkerier samt genomför tillsyn av försäljningsställen. Läs mer under rubriken relaterad information.

Ett gott råd är att alltid kontakta Södertörns brandförsvarsförbund om du ska avfyra för att få korrekt information om vad som gäller i det enskilda fallet. 

Det finns även mer information att läsa på polisens hemsida och på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (MSB). Alla länkarna hittar under relaterad information på den här sidan.

Det är alltid bättre att tänka efter före!


Publicerad av: Säkerhetsenheten

Senast uppdaterad: 2017-09-26