Tyck till om tyreso.se

En vattensäker kommun

Tyresö kommun har många badplatser, sjöar och vattendrag och arbetar därför aktivt med vattensäkerhetsfrågor. Svenska Livräddningssällskapet har certifierat Tyresö som en vattensäker kommun, detta tack vare genom ett gott förebyggande arbete.

En vattensäker kommun

För att kunna certifieras ska kommuner ha en tydlig ansvarsfördelning i vattensäkerhetsfrågor och dokumentera hur man sköter material och anläggningar, bedriver tillsyn och informerar. Personal vid bad ska vara säkerhetsutbildade för att kunna förhindra och avhjälpa olycksfall.

Kommunen ska också kunna dokumentera att man följer läroplanens mål om elevers simkunnighet (skolår 6) och grundläggande kunskaper om hur man hanterar nödsituationer vid vattnet, första hjälpen och hjärt-lung-räddning. Det ska också finnas en plan för simkunnighet hos vuxna och personer med särskilda behov. I kommunen ska också finnas möjlighet att låna eller hyra vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten. I Tyresö kan man göra det på brandstationen.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-15

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar