Tyck till om tyreso.se

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn 1-18 år mantalsskrivna i kommunen och för dem som deltar i kommunens verksamheter.

Försäkringen gäller vid  olycksfall och omfattar bland annat elever, barn och ungdomar folkbokförda i kommunen samt andra grupper inom Tyresö kommuns verksamheter.

Försäkringsbeskedet hittar du under relaterad information och den ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning.
Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering.

Vad gäller försäkringen för? 

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).
Denna försäkring som kommunen tecknat gäller ej för sjukdom.

Hur anmäler man? 

Skadeanmälan kan göras direkt via länken under relaterad information av målsman eller skadelidande.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Spar alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.
  • Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall SRF  kontaktas för bekräftelse.
  • Sänd intyget i samband med skadeanmälan via e-post eller per fax- se länk.
  • Efter bekräftelse från försäkringsbolaget kan beställning av taxiresor göras

Publicerad av: Maj Ingels Fagerlund

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar