Tyck till om tyreso.se

För att kunna prioritera elanvändare vid elbrist har regeringen uppdragit åt Energimyndigheten att utveckla ett nytt system. Systemet kallas för ”Styrel” som står för ”Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer" och ska gälla från och med 1 januari 2012

 

Hur ser det ut idag?

Om det beslutas att man ska göra en frånkoppling av el så skyddar det elnätet från kollaps, men det tar inte hänsyn till behoven hos samhällsviktiga elanvändare eller hur känsliga vissa elanvändare är för elavbrott.

Vad är Styrel och hur fungerar det?

Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen initierar och leder arbetet i det egna länet och fattar det myndighetsbeslut som ska ligga till grund för frånkoppling. Svenska Kraftnät fattar beslut om när styrel ska användas i det svenska elnätet.

Hur genomförs Styrel? 

Sveriges krisberedskap utgår ifrån att åtgärder planeras på kommunnivå, och vid behov kompletteras det med åtgärder på regional eller nationell nivå. Samma sak gäller för Styrel. Kommunerna har bäst möjlighet att bedöma vilka elanvändare som har störst behov av el utifrån ett samhällsnyttoperspektiv

Kommunerna identifierar vilka verksamheter och vilka enskilda elanvändare som bör prioriteras. Prioriterade elanvändare kan exempelvis återfinnas inom verksamheter som sjukvård, äldreomsorg, räddningstjänst, vattenförsörjning och elektronisk kommunikation. Det rör sig om både offentliga och privata verksamheter. Med stöd av elnätsföretagen tar kommunerna fram förslag till prioritering av elledningar som sedan lämnas till länsstyrelsen.


Publicerad av: Maj Fagerlund

Senast uppdaterad: 2016-07-12

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar