Tyck till om tyreso.se

Samverkan från vardag till kris

Sedan 2010 finns Samverkan Stockholmsregionen där Tyresö kommun deltar.

Samverkan stärker den gemensamma förmågan att hantera händelser från vardag till kris i Stockholmsregionen.

 

 

Bakgrund:

Samverkansfunktionenen ska

  • Utgöra ett forum för omvärldsbevakning, analys och koordinering
  • Skapa samlade lägesbilder och underlag för beslut för samverkande aktörer
  • Vid behov bidra till samordnad kommunikation och information

 Hur:

  • Delge information från föregående vecka – egen org.
  • Delge information om kommande veckas aktiviteter – egen org.
  • Identifiera vilka andra aktörer som behöver informeras – alla.
  • Identifiera om det finns behov av gemensam analys – trender, beroenden.
  • Identifiera behov av gemensam utvärdering

På detta sätt skapas en för oss alla samlad lägesbild i regionen.

Samverkan Stockholmsregionen genomför varje vecka en telefonkonferens.
På dessa möten gör man tillsammans med andra aktörers tjänsteman i beredskap (eller motsvarande funktion) en gemensam omvärldsbevakning.
Man utbyter information om inträffade händelser och kommande händelser.
Vid behov behandlar man även frågor som handlar om att koordinera och samordna insatser och information.

Deltagande aktörer i Samverkan Stockholmsregionen är:

SOS Alarm AB
Södertörns brandförsvarsförbund
Storstockholms brandförsvar
Stockholms lokaltrafik
Stockholms stad
Stockholms läns landsting
Polismyndigheten Stockholms län
Trafikverket
Trafik Stockholm
Syd-kommuner  bl.a. TYRESÖ
Mitt-kommuner
Norr-kommuner
Länsstyrelsen

Övriga aktörer bjuds till samverkan utifrån händelsens art.


Publicerad av: Maj Ingels Fagerlund

Senast uppdaterad: 2017-08-01

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar