Tyck till om tyreso.se

Tyresö deltog i stor oljeskyddsövning

Tyresö kommun deltog i BOILEX 2011 vecka 39 som var en internationell strandnära oljeskyddsövning i Östersjön. Syftet med övningen var att olika länder och aktörer skulle träna i hur vi kan hjälpa varandra vid ett större oljeutsläpp.

BOILEX 2011 i Nynäshamn var den första övningen i en övningsserie med stöd av Helcom och EU.

Under seminarieövningen den första dagen kom företrädare för kommuner, länsstyrelser, myndigheter och frivilligorganisationer tillsammans med experter och diskuterade agerande och nyttjande av resurser när olja till havs hotar känsliga stränder.

Den andra dagen bestod av en fältövning som fokuserade på hur internationella resurser gemensamt kan användas vid strandnära oljebekämpning. Parallellt med detta löpte en övning med oljesanering till havs inom Köpenhamnsavtalet.

Huvudsyftet med övningen var att östersjöländerna ska kunna hjälpa varandra vid en större oljeolycka som påverkar strandzonen. Både personella och materiella resurser ska kunna transporteras över landsgränserna vilket kräver att avtal och lagar prövas. Även IT-verktyget Miljöatlas provades liksom samverkan med frivilligorganisationer

Scenario för övningen

En fartygsolycka inträffade till havs och stora mängder olja hotade att drabba Sverige, Finland och Estland. I Sverige hotades hela kuststräckan från Gävle till Söderköping. För att möta detta hot behövdes internationella resurser. I övningen deltog kommuner, länsstyrelser, myndigheter, frivilligorganisationer och experter, samt berörda aktörer från Finland, Estland och Ryssland.


Publicerad av: Maj Ingels Fagerlund

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar