Tyck till om tyreso.se

Oljeskyddsplan

Målsättningen med kommunens oljeskyddsberedskap är att ha förmåga att bekämpa den olja som når land efter ett utsläpp till havs och att minimera ekologiska och socioekonomiska följder.

Konsekvenserna av ett oljeutsläpp till havs är många; kustzonen med sitt växt- och djurliv skadas, stränder förorenas och havsbottnar påverkas negativt. Oljeutsläpp kan också få stora socioekonomiska konsekvenser med effekter på flera funktioner eller näringar, t.ex. dricks­vattenförsörjning och turism.

Tyresö kommun har tillsammans med Nacka kommun, Nynäshamn kommun, Södertälje kommun, Haninge kommun, Södertörns brandförsvarsförbund och SWECO tagit fram en gemensam oljeskyddsplan. Planen beskriver skeden och uppgifter som följer i samband med oljepåslag på vår gemensamma kuststräcka.

Tyresö Kommun har dessutom tagit fram Riktlinjer i händelse av oljeutsläpp till havs som harmoniserar med den gemensamma planen genom att beskriva och ge förslag på hur vår kommun kan vara förberedd och hantera de olika faser och uppgifter som den gemensamma oljeskyddsplanen tar upp.

Kommunens roll

Kommunen har en viktig roll vid ett oljeutsläpp och då främst räddningstjänsten som har ansvaret för den inledande insatsen i enlighet med räddningstjänstlagstiftningen.
En påföljande saneringsfas är dock inte reglerad enligt lag.

Saneringsfasen startar normalt när oljan har hamnat på stranden och läget inte nämnvärt kan förvärras.
Då avslutar räddningsledaren från den kommunala räddningstjänsten deras insats och lämnar över ansvaret till en av kommunen utsedd saneringsledare.

Med en förberedd organisation, kunskap om ansvarsområden och samordnade material­resurser vid ett oljeutsläpp och oljesanering stärks kommunens eget arbete i samverkan med övriga myndigheter.


Publicerad av: Maj Ingels Fagerlund

Senast uppdaterad: 2016-03-16

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar