Tyck till om tyreso.se

Utbildning och övning

Samtliga nya medlemmar genomför en grundutbildning samt repetitionsutbildas sedan årligen.

 

GRUNDUTBILDNING

Grundutbildningens bekostas med statsmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Grundutbildningens genomförs om sammanlagt 36  timmar på ett år under kvällar (måndag-torsdag) och vissa lördagar i samarbete med personal från Tyresö kommun.
Den leds av instruktörer från olika organisationer.

Omfattning i stort

  • Vårt sårbara samhälle
  • Samhällets krisberedskap
  • Frivilliga försvarsorganisationer
  • Kommunkunskap     (uppgifter, organisation, risker och sårbarhet, infrastruktur)
  • Skydd mot olyckor (första hjälpen, hjärt-lungräddning, brandskydd)
  • Hemberedskap
  • Radiosignalering
  • Krisinformation
  • Att möta människor i kris
  • 30-minutersmetoden (ta hand om spontant frivilliga)

REPETITIONSUTBILDNING 

Frivilliga resursgruppen repetitionsutbildas årligen för att kunskaper och färdigheter från grundutbildningen ska vidmakthållas (t.ex. i sjukvård, brandskydd, radiosignalering). Innehållet varierar något från år till år, beroende på behovet.

Enligt ditt beredskapsavtal ska du årligen delta i utbildning/övningar enligt din avtalstid (20 timmar för huvuddelen, 30-50 timmar för vissa chefer) 

Kostnader för repetitionsutbildningen betalas av kommunen

 

 

 

 


Publicerad av: Maj Ingels Fagerlund

Senast uppdaterad: 2017-03-15

Högermeny

Kontakt

FRG (Frivillig resursgrupp)

Styrkeledare
Reine Haglund

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar