Tyck till om tyreso.se

113 13 - informationsnummer vid kris

Ett nationellt informationsnummer - 113 13- finns. Numret ska stödja ansvariga aktörer och förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser.

 

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer.

Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.
Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.

Bakgrunden till numret är ett regeringsuppdrag. SOS Alarm har tilldelats uppdraget att i samverkan med myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ta fram numret som ska vara ett stöd för både kommuner, landsting, länsstyrelser och statliga centrala myndigheter och allmänhet vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Observera!

Man ska alltid ringa 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.

Vad händer med 112?
Nödnumret 112 påverkas inte. Det ska användas vid akuta hjälpbehov när liv, egendom och miljö är hotad. Det kommer att fungera precis som idag. Tänk på att alltid ringa 112 i en nödsituation.

Vad händer om man ringer 112 fast man borde ha ringt 113 13?
Då kommer du bli hänvisad att ringa 113 13 istället, det vill säga du får ringa om.

Vad händer om man ringer 113 13 fast man borde ha ringt 112?
Om man har ett ärende som egentligen ska hamna hos nödnumret 112 kommer man att bli kopplad dit.

Och de andra numren som finns – 114 14 och 1177, fortsätter de också som vanligt?
De kommer inte att påverkas men information och rutiner kommer att stämmas av med de båda andra organisationerna.

Här finns en lista med alla nummer och förklaring: 

112 – nödnummer att ringa vid fara för liv, egendom och miljö.

114 14 – Polisens nummer för icke akuta ärenden

1177  –  sjukvårdsrådgivning

 

 

113 13 – informationsnummer vid olyckor och kriser


 

 


Publicerad av: Maj Ingels Fagerlund

Senast uppdaterad: 2017-04-05

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum
  • 08-578 291 00

Politiskt ansvar