Tyck till om tyreso.se

Bra att veta inför studentfirandet

Vid studentfirande hör det ofta till att färdas i utsmyckade fordon. Normalt sett är det inte tillåtet att färdas på släp men om vissa krav är uppfyllda så är det dock tillåtet vid korta tillfälliga transporter. Även i Tyresö.

Polisen meddelas i förväg om färdväg och tidpunkt

Enklast är att i god tid göra en anmälan om transporten samordnas om flera fordon ska åka vid samma tillfälle. Inom Stockholms län kontaktas Citypolisens trafiksektion på 114 14.

Karta över områden i Stockholms city där studentflak är förbjudna hittar du under rubriken relaterad information.

Karta för avsläppningsområde i Tyresö centrum hittar du också under rubriken relaterad information.

Regler angående flak och släpStudenten i Tyresö

På flaket får man endast ta med passagerare i ett sådant antal, eller placera dem på ett sådant sätt, att fara inte kan uppstå. Det ska finnas hållfasta skyddsräcken och höjden bör vara minst 110 centimeter. Säten eller bänkar måste sitta fast. Utrymmet för passagerarna får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan skada dem.

Passagerarna måste kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem om något skulle hända. Om mobiltelefon används måste samtal vara uppkopplat under hela färden.

Rätt hastighet och förare

Fordonet får inte köra fortare än 20 km/tim. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/tim. Föraren måste ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. För traktor med släp krävs B-körkort. Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar att välta.

Tänk också på att...

I Stockholms city är det sedan 2012 förbud mot studentfordon på vissa gator, exempelvis kring Sergels torg. Kontrollera därför i god tid var du får köra studentflaket så att du inte råkar ut för en obehaglig överraskning. Under rubriken relaterad information hittar du en karta över förbudsområdet i city.


Publicerad av: Säkerhetsenheten

Senast uppdaterad: 2017-09-26

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar