Tyck till om tyreso.se

Våldsbejakande extremism

Här kan du läsa om våldsbejakande extremism och den nationella stödtelefonen mot våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för de rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är viktigt för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det kan handla om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Under relaterad information kan du läsa mer om våldsbejakande extremism. 

Den nationella stödtelefonen

Den 16 november 2015 startade den nationella stödtelefonen mot våldsbejakande extremism. Nedan kan du få svar på vanliga frågor om stödtelefonen.

Varför startas en stödtelefon?

Det övergripande syftet är att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism, men även att stödja de människor som befinner sig i närheten av en person som är involverad i någon form av våldsbejakande extremism. 

Vilka kan vända sig till stödtelefonen?

Till stödtelefonen kan främst anhöriga vända sig för att få information, råd och stöd i frågor om våldsbejakande extremism.

Vilket nummer ska man ringa?

Du ringer 020 100 200. Det går bra att ringa vardagar 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt kvällsöppet på onsdagar till kl 19.00. Resterande tid på dygnet kopplas man till en telefonsvarare där man lämnar ett meddelade och blir uppringd. 

Är jag anonym om jag ringer?

Du kan alltid ringa anonymt. 

Kommer det att synas på min telefonräkning att jag ringt stödtelefonen?

Nej, det kommer inte att synas på din räkning att du ringt. 


Publicerad av: Säkerhetsenheten

Senast uppdaterad: 2017-09-07

Högermeny

Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete

Målsättning "Alla ska kunna känna sig trygga i Tyresö - överallt och dygnet runt." Lokalt engagemang Flertalet brott som drabbar människor begås i deras närmiljö. Därför arbetar vi brottsförebyggande lokalt. Arbetet ska också omfatta samtliga...

Brottsförebyggande arbete

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar