Tyck till om tyreso.se

Medborgarnas syn på brott och trygghet kartlagt

Publicerad den: 2016-09-27

Under våren fick 2000 Tyresöbor chansen att svara på en områdesundersökning om brott och trygghet. Nu är resultatet publicerat.

Områdesundersökningen är en del i ett större arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Tyresö som genomförs i samarbete med polisen. Genom att låta medborgare tycka till om brott och trygghet breddas den lokala problembilden, och upplevelser som inte alltid kommer till polisens kännedom kan tas tillvara genom en områdesundersökning. Drygt 380 personer svarade på undersökningen som skickades ut per post i januari.

Under relaterad information finns hela undersökningen. 

De flesta känner sig trygga i Tyresö

Drygt 80 procent av de som svarat på undersökningen känner sig trygga om de går ut ensamma en kväll, både i det egna bostadsområdet och i centrala Tyresö. Det är även relativt få som undvikt att gå ut en sen kväll i det egna bostadsområdet på grund av otrygghet. Det är dock betydligt fler kvinnor än män som uppger att de känner sig otrygga och de har i större utsträckning än män undvikit att gå ut en sen kväll i det egna bostadsområdet. 

Ett fåtal platser i Tyresö upplevs som mest otrygga

Tyresö centrum, Alléplan och Granängsringen är de områden som flest svarande uppger som otrygga. Dessa platser är större knutpunkter, stora bostadsområden och där tillgången till nöjesliv är som störst i Tyresö. 

Mörka platser, ungdomsgäng och lokala ordningsstörningar påverkar trygghet

Det är svårt att veta vad som påverkar ett så komplexa fenomen som trygghet och otrygghet. Områdesundersökningens resultat tyder dock på att avsaknad av belysning på gångstråk, stigar och till och från busshållplatser, ungdomsgäng som går omkring utan särskilt mål samt lokala ordningsstörningar i form av trafik, nedskräpning och skadegörelse har stor inverkan på otrygghetsupplevelser. 


Publicerad av: Malin.Jonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-10

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum
  • 08-578 291 00

Politiskt ansvar