Tyck till om tyreso.se

Tyresö – en säker kommun

Publicerad den: 2015-12-22

Sveriges kommuner och landsting har nu presenterat sina öppna jämförelser som avser trygghet och säkerhet. Det som utmärker Tyresö är att samhällets kostnader för olyckor är lägst i landet.

Tyresö är den kommun i landet för vilket "samhällets kostnader för olyckor är lägst", nämligen 4400 kr/invånare. Kommunen har i många år legat i i den absoluta trafiksäkerhetstoppen, men även antalet övriga personskador är lågt.

Klättrar i trygghetsranking

I rapporten rangordnas kommunerna enligt ett sammanvägt värde, grundat på hur vanligt det är med personskador, olyckor och brott i kommunen. Tyresö kommun har klättrat fem placeringar till plats 38 i rangordning. I jämförelse med de 26 kommunerna i Stockholms län är Tyresö nummer 8 i rankingen.

"Det behöver dock inte vara så att kommunerna som får de bästa resultaten i jämförelsen är de som arbetar bäst inom området trygghet och säkerhet. Kommunerna har olika förutsättningar som påverkar utfallet. Men det sammanvägda värdet är användbart när en kommun jämför sitt utfall med andra som har likvärdiga förutsättningar", skriver Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Nationellt sett har Ydre bäst sammanvägt värde, därefter Knivsta och Lomma.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-12-22

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum
  • 08-578 291 00

Politiskt ansvar