Tyck till om tyreso.se

Säker hemmiljö

Publicerad den: 2018-02-15

Under 2018 kommer Södertörns brandförsvarsförbund att genomföra hembesök i samtliga medlemskommuner. Syftet med hembesöken är att kommuninvånare ska öka sin kunskap och förmåga att förhindra, upptäcka och agera vid brand i hemmiljön.

Södertörns brandförsvarsförbund vill att du ska leva i en trygg och säker hemmiljö, med avseende på brand och andra olyckor.

I Tyresö kommer hembesöken att genomföras i Granängsringen på söndagseftermiddagar från och med mars månad och fram till sommaren.
Hembesöken går till så att räddningstjänsten åker ut  och informerar de boende i sin hemmiljö om hur man kan förebygga och förhindra brand. Man kommer även be de boende testa sina brandvarnare. Information sätts upp i trapphusen cirka 1-2 veckor innan alla hembesök är självklart gratis och helt frivilliga.

Mer information om hembesök finns på Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida 

 


Publicerad av: Säkerhetsenheten

Senast uppdaterad: 2018-02-19

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar