Tyck till om tyreso.se

Resultat av trygg- och säkerhetsarbetet i Tyresö

Publicerad den: 2014-12-04

Sveriges Kommuner och Landstings rapport "Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2014" visar att Tyresö fortfarande rankas som nummer 10 av länets 26 kommuner. Tryggheten på gator och torg i kommunen har ökat.

I jämförelse med rikets 290 kommuner har Tyresös ranking förbättrats från 45 till 43.

Våldsbrott (+0,3) och stölder (-1,2) ligger ungefär på samma nivå som 2013 i Tyresö och vi ligger här kring rikssnittet. Här arbetar Tyresö kommun medvetet genom grannsamverkan och dels genom information. Informationen syftar till att göra medborgarna medvetna om risker och hur de själva kan förebygga stölder och inbrott. Många kunniga grannsamverkare är vaksamma och hjälper till att sprida information och tips, vilket har gett resultat.

Siffrorna för Tyresö visar också en klart nedåtgående trend när det gäller anmäld misshandel utomhus i Tyresö, vilket är väldigt positivt. Den minskningen kan främst kopplas till ett strategiskt arbete med krögare och serveringstillstånd samt med att få ut fler vuxna på gator och torg kvällstid (föräldravandringar).

Analysen i rapporten visar på intressanta skillnader mellan olika kommuntyper och materialet kan vara viktigt i analysen inför nytt handlingsprogram för mandatperioden.

Det är dock inte alltid kommunen har direkt påverkansmöjlighet på de olyckor och brott som sker inom kommunens geografiska område. Därför ska utfallen i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet ses som en beskrivning av situationen snarare än en direkt följd av verksamheten i kommunen.

De faktiska värdena för Tyresö kommun visar att...

  • antal sjukhusvårdade (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av oavsiktlig skador (olyckor) per 1000 invånare är 9,2 (Spannet är 6,9-22,0 och medeltalet är 11,9)
    Olyckan behöver inte ha skett i Tyresö utan folkbokföringsadressen styr.
  • antal utvecklade bränder har minskat från 0,38 till 0,34 per 1000 invånare. Jämförande siffror varierar mellan 0,15 och 1,91, med medeltalet 0,65. Siffran gäller utvecklade bränder i byggnad.
  • antal anmälda våldsbrott har ökat till 9,0 per 1000 invånare från 8,7 år 2013. Spann 1,7–19,4 och medeltalet ligger på 8,6. Även brott som skett utomlands visas här.
  • antal anmälda stölder och tillgreppsbrott har minskat till 36,0 per 1000 invånare från 37,2 ,spann 14,7-96,4 och medeltalet är 36,8

Om rapporten

Denna rapport från Sveriges kommuner och landsting är den sjunde i ordningen med jämförelser mellan landets kommuners arbete med trygghet och säkerhet. Temat i årets rapport är medborgarnas uppfattningar och förväntningar om trygghet och säkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har under 2014 genomfört en större undersökning av hur medborgarna drabbas av olyckor, brott och samhällsstörningar. Enkäten tar även upp hur man oroar sig för oönskade händelser och hur man uppfattar sig kunna påverka sin egen säkerhet. Tyresö kommun ingår inte bland de kommuner som enkäten omfattar.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-12-04

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum
  • 08-578 291 00

Politiskt ansvar