Tyck till om tyreso.se

Hur tryggt är Tyresö?

Publicerad den: 2016-03-01

En tiondel av Tyresös hushåll bjuds in till att svara på en enkät om tryggheten i Tyresö. Det är upptakten till ett samarbete mellan kommunen, polisen och Malmö högskola.

BrevutskickI veckan skickar Tyresö kommun brev till 2000 slumpmässigt utvalda Tyresöbor för att ta reda på om de som invånare upplever otrygghet, vilka miljöer som kan uppfattas som otrygga och den uppfattade brottsligheten i Tyresö. Enkäterna ska besvaras senast 31 mars och resultaten presenteras innan sommaren.

Studenter vid och institutionen för kriminologi vid Malmö högskola kommer att analysera enkätsvaren och ta fram förslag till lokalt anpassade trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i Tyresö.

Detta är upptakten till ett omfattande samarbete med polismyndigheten och institutionen för kriminologi vid Malmö högskola. Vid sidan av att trygghetsmätningen kommer polisen under våren att arrangera möten med och intervjuer med medborgare i alla åldrar. Dialogen ska leda till så kallade medborgarlöften, som handlar om hur polisen ska prioritera sin aktiviteter. Förslag på medborgarlöften väntas kunna presenteras i oktober.

Syftet med samarbetet är att långsiktigt arbeta för att öka Tyresöbornas trygghet, minska kostnaderna för kommunens förvaltningar samt effektivisera polisens arbete.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-06-03

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum
  • 08-578 291 00

Politiskt ansvar