Tyck till om tyreso.se

Föräldravandringar i ny tappning

Publicerad den: 2016-10-19

I flera år har Föräldravandringar genomförts i Tyresö. Från och med i höst kommer Nattvandrarna i Tyresö att både schemalägga föräldrar och skicka ut information.

För att underlätta för skolorna har det inletts ett samarbete med Nattvandrarna som tar över uppgiften med att planera och göra scheman för föräldrar med barn i år 6 till 9. Varje klass är fortfarande ansvariga för en helg per läsår och varje vandringstillfälle är två timmar. Passen är förlagda mellan klockan 20-22 och 22-24, fredag och lördag kväll. Vandringarna går efter en bestämd rutt. 

Mer information och scheman skickas ut per post till berörda föräldrar inom kort. Under relaterad information finns föräldravandringsbroschyren att läsa.


Publicerad av: linda.wikman@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-23

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum
  • 08-578 291 00

Politiskt ansvar