Tyck till om tyreso.se

Brotten minskar i Tyresö

Publicerad den: 2011-10-12

Antalet polisanmälda brott har minskat under 2011 i Tyresö. Totalt har de polisanmälda brotten i Tyresö till och med den sista september 2011 minskat med 18 procent jämfört med samma period 2010.

Några av de brott som minskat under 2011 är:

Bostadsinbrotten har minskat med 10 procent (-5 brott), de som minskat mest är inbrott i villa/radhus som minskat med -32 procent. Tyresö har väldigt få bostadsinbrott och de har minskat sedan 2008, tvärt emot utvecklingen i Stockholms län.  Insatta åtgärder såsom grannsamverkan och samarbete med trafikskolorna kan ha bidragit till det.

Inbrott i bil har minskat med 43 procent (-150 brott). Tyresö har traditionellt sett haft många bilinbrott, men nu går utvecklingen åt rätt håll. Bland annat har kommunen startat ett samarbete med garagesamfälligheterna i Krusboda, det område som varit mest utsatt, vilket gett mycket bra resultat.

Klotter har minskat med 48 procent (-392 brott), det är främst klotter på exempelvis förskolor och skolor som minskat. Tyresö kommun har en klotterpolicy sedan ett par år och har förbättrade anmälningsrutiner vilket också gjort att klotter tas bort fortare på kommunens egendom.

Misshandel utomhus har minskat med 13 procent (-13 brott). Våldet utomhus har minskat under ett par år i Tyresö. Bland annat har samarbete mellan kommun, polis, krögare och ordningsvakter knutna till krogarna förbättrats de senaste åren vilket gett mycket gott resultat.

- Det är glädjande att de anmälda brotten minskar i Tyresö, säger kommunens brottsförebyggande samordnare Linda Wikman. Det betyder att kommunen blivit en tryggare plats att bo på! Givetvis finns det saker som vi måste arbeta vidare med för att göra Tyresö ännu tryggare. Att siffrorna pekar åt rätt håll ger oss ännu mer energi att fortsätta arbeta tillsammans med Tyresöborna och polisen.

De brott som har ökat är:
Försök till inbrott i villa med 50 %, vilket innebär 4 fler brott och Försök till inbrott i lägenhet med 75 % vilket innebär 3 fler brott. Stölder av moped och cykel har också ökat liksom båtbrott. Även Relationsvåld har ökat i anmälningsstatistiken, ett brott där det brukar finnas väldigt stora mörkertal, dvs många brott anmäls aldrig.

Antal polisanmälda brott

Månad       

 2010

 2011

Skillnad

%

maj

562

387

-175

-31%

juni

550

484

-66

-12%

juli

405

466

+61

+15%

augusti

459

400

-59

-13%

september

536

489

-47

-9%


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2012-01-31

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar