Tyck till om tyreso.se

Klotter

Tyresö kommun accepterar inte klotter och liknande skadegörelse och har därför tagit fram riktlinjer med konkreta åtgärder.

I riktlinjerna finns konkreta åtgärder som kommunen ska vidta vid kännedom om skadegörelse på kommunal egendom. Här är några:

▪ Inom 48 timmar, från det att skadan kommit till kommunens kännedom, ska kommunen sanera skadad kommunal egendom. Förskolor och skolor är prioriterade.

▪ Stötande och rasistiskt klotter saneras omgående.

▪ All klotter och liknande skadegörelse polisanmäls.

Hjälp från allmänheten för ett snyggare Tyresö

Tyresöborna vill att det ska se snyggt ut i vår kommun. Det är också allas ansvar att vårda och se efter den offentliga miljön.

 

Kontakt:

Linda Wikman, brottsförebyggande samordnare

linda.wikman@tyreso.se

Telefon 08-5782 94 77


Publicerad av: Maj Ingels Fagerlund

Senast uppdaterad: 2016-09-21

Högermeny

Klotter och skadegörelse

Klotter och skadegörelse

Kommunal egendom:
Tyresö kommuns e-tjänst
Felanmäl gator och parker
Kontorstid 08-5782 91 00
Övrig tid 08-798 44 44

Busskurer och hållplatser:
SL, 08-600 10 00.

Längs Tyresövägen eller Gudöbroleden:
Trafikverket,
0771-921 921.
www.trafikverket.se

Elskåp och nätstationer:
Vattenfall, 020-82 00 00. 

Privat egendom:
Kontakta ägaren direkt.

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum
  • 08-578 291 00

Politiskt ansvar