Tyck till om tyreso.se

Klotter

Tyresö kommun accepterar inte klotter och liknande skadegörelse och har därför tagit fram riktlinjer med konkreta åtgärder.

I riktlinjerna finns konkreta åtgärder som kommunen ska vidta vid kännedom om skadegörelse på kommunal egendom. Här är några:

▪ Inom 48 timmar, från det att skadan kommit till kommunens kännedom, ska kommunen sanera skadad kommunal egendom. Förskolor och skolor är prioriterade (gäller inte vid omständigheter som omöjliggör sanering som till exempel kyla. Då sker sanering så fort det är tekniskt genomförbart). 

▪ Stötande och rasistiskt klotter saneras omgående.

▪ All klotter och liknande skadegörelse polisanmäls.

Hjälp från allmänheten för ett snyggare Tyresö

Tyresöborna vill att det ska se snyggt ut i vår kommun. Det är också allas ansvar att vårda och se efter den offentliga miljön.

Felanmälan av klotter - läs mer under relaterad information.

Kontakt angående riktlinjerna:

Säkerhetsenheten- se kontakt till höger


Publicerad av: Säkerhetsenheten

Senast uppdaterad: 2017-09-26

Högermeny

Klotter och skadegörelse

Klotter och skadegörelse

Kommunal egendom:
Tyresö kommuns e-tjänst
Felanmäl gator och parker
Kontorstid 08-5782 91 00
Övrig tid 08-798 44 44

Busskurer och hållplatser:
SL, 08-600 10 00.

Längs Tyresövägen eller Gudöbroleden:
Trafikverket,
0771-921 921.
www.trafikverket.se

Elskåp och nätstationer:
Vattenfall, 020-82 00 00. 

Privat egendom:
Kontakta ägaren direkt.

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar