Tyck till om tyreso.se

Våldsbrott

Här kan du läsa om så kallade våldsbrott. Våldsbrott kan handla om våld inomhus, utomhus, mellan människor som känner och som inte känner varandra.

Ungdomar som slåssSammanfattningsvis kan man säga att ju grövre våldsbrottet är, ju ovanligare är det i anmälningsstatistiken. Vanligaste gärningsmannen och brottsoffret i anmälningsstatistiken är unga pojkar och män. Det är oftast de som utsätter andra och själva blir utsatta. Ofta är de dessutom påverkade. I Tyresö har vi haft en nedåtgående trend när det gäller misshandel utomhus sedan 2008. Det innebär en minskning med omkring -40% anmälningar.

Anmälningar och mörkertal

Ett problem med anmälningsstatistik är alla brott som sker men inte anmäls, det så kallade mörkertalet. Mörkertalet varierar beroende vilken typ av brott vi tittar på. Hur stort mörkertalet är vet ingen med säkerhet.

Det man vet är att anmälningsbenägenheten ökar när offer och gärningsman inte känner varandra. Den som blir nedslagen av en okänd person på gatan anmäler med ganska stor sannolikhet brottet. Är det däremot våld i en familj, i hemmet, är det betydligt lägre sannolikhet att offret gör en polisanmälan. Där kan vi anta att mörkertalet är stort.

Under rubriken relaterad information hittar du som utsatts för brott länkar till olika verksamheter som kan ge stöd och råd till brottsoffer.

Trender, toppar och dalar

Ett annat fenomen är trender i anmälningsstatistiken. Om media uppmärksammar något brott och rapporterar mycket kring det så skickar det en signal ut i samhället att det är ett brott och att det är okej att anmäla. Det i sin tur gör ofta att anmälningarna ökar under en tid kring en viss brottstyp. Det betyder inte att det nödvändigtvis begåtts fler sådana brott utan att mörkertalet tillfälligt minskar.

Andra fenomen som påverkar statistiken är att våld som pågått i en nära relation kan ha pågått länge innan den kommer till polisens kännedom. Det kan innebära att när en anmälan om misshandel kommer in till polisen så kan anmälan ”växa”, sträcka sig över flera år och då kanske 10, 20 eller ännu fler brott registreras vid ett och samma tillfälle. Då kan det bli toppar och dalar i statistiken som blir svårtydda under en kort period. Därför behöver statistik ofta studeras över en längre tid.

Andra typer av ”trender” som kan synas i statistiken rör förändrade arbetssätt. I Tyresö kunde vi under 2008 se ett ökat antal anmälningar av barn som utsatts för våld och övergrepp i nära relationer. Det ökade antalet anmälningar beror med stor sannolikhet på att socialtjänsten i Tyresö börjat arbeta efter en ny metod och därför upptäckt fler fall och inte på att fler barn utsatts för övergrepp under 2008.

Droger och våldsbrott

Våldsbrott är ofta kopplade till droger och då i synnerhet till alkohol. Både gärningsmän och offer är ofta påverkade.

I Tyresö arbetar vi därför tillsammans med polisen för att försöka begränsa tillgången på alkohol bland barn och ungdomar. Vi arbetar för att försöka få bukt med langningen genom den så kallade Kronobergsmodellen. Läs mer om det under relaterad information.

I Tyresö arbetar vi också med folköl- och tobakstillsyn för att se till att handlarna inte säljer till barn och ungdomar under 18 år.

Tyresö kommun arbetar också aktivt med krogtillsyn och serveringstillstånden. Syftet med det är att få de lokala krögarna att också ta sitt ansvar i den här frågan så att våldsbrott på grund av överservering på krogarna i Tyresö inte är en av de främsta anledningarna till varför de begås våldsbrott in- och utomhus.

Om du eller någon du känner utsatts för ett brott är det viktigt att ni anmäler det till polisen.

Länk till polisens hemsida. Öppnas i nytt fönster


Publicerad av: Linda Wikman

Senast uppdaterad: 2017-08-21

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar