Tyck till om tyreso.se

Misstänkt för skadegörelse

Vad händer om man "åker fast" för skadegörelse om man är under och över 15 år?

Om skolan upptäcker att ett barn eller ungdom begått ett brott, använder droger eller far illa på något sätt så är det deras skyldighet att göra en anmälan hos socialtjänsten. Det är sedan socialtjänsten som beslutar om det ska öppnas en utredning eller inte. 

Under 15 år

Om man är under 15 år men är misstänkt för skadegörelse kallas man till polisen för samtal med sina föräldrar. En kopia av utredningen skickas alltid till socialtjänsten.

Huvudregeln är att ett barn under 15 år har ett skadeståndsansvar, vilket betyder att person själv ska betala skadestånd eller ersättning för den skada som orsakats. Har barnet inte möjlighet att betala tillbaka direkt, får skulden vänta hos Kronofogdemyndigheten och börja betalas när barnet får en egen inkomst. Under särskilda omständigheter kan en förälder bli skadeståndsskyldig och behöva betala sitt barns skuld.

Över 15 år

När man har fyllt 15 år är man straffmyndig i Sverige. Blir man misstänkt för skadegörelse och har fyllt 15 år kallas man till polisen på förhör, med eller utan sina föräldrar. Socialtjänsten kontaktas inför förhöret och kan också delta.

Polisen skriver ett förundersökningsprotokoll och kopior skickas både till socialtjänsten och åklagaren. Därefter fattas det beslut om eventuell åtgärd.

Åklagaren kallar ofta ungdomen till samtal och utifrån det samtalet fattar åklagaren beslut om hur man går vidare. De olika alternativen är:
1. Åtalseftergift eller åtalsunderlåtelse – det betyder att man konstaterat att ett brott inträffat men att man inte utdömer någon straffpåföljd.
2. Bötesföreläggande – betyder att gärningsmannen ska betala böter. Böterna får, som sagt, vänta tills gärningsmannen fått egen inkomst och kan betala själv.
3. Rättegång – betyder att det blir en tingsrättsförhandling och där kommer eventuellt straff att utdömas.

Man blir dessutom registrerad i straffregistret om man finns skyldig och får åtalsunderlåtelse, böter, skyddstillsyn, villkorlig dom eller fängelse som påföljd. En registrering i straffregistret kan betyda att man får problem när man söker till exempel arbete, körkortstillstånd, lån med mera.


Publicerad av: Linda Wikman

Senast uppdaterad: 2017-08-21

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar