Tyck till om tyreso.se

Brottsstatistik

Här kan du läsa aktuell statistik över anmälda brott i Tyresö kommun. Här redovisas totala mängden anmälda brott samt särredovisas bostadsinbrott, misshandel, skadegörelse och narkotikabrott.

Sidan uppdateras en gång i veckan - så fort vi fått ta del av polisens statistik.

Polisen har olika brottskoder, som förklarar vilka brott som avses. Förklaring på vilka brottskoder, brott, som redovisas under respektive rubrik nedan hittar du under rubriken relaterad information.

Senaste uppdateringen: 2017-12-18 

Arbete pågår i dec med att uppdatera statistiken. 

Alla polisanmälda brott i Tyresö

Sedan 2014 ser du här alla anmälda polisanmälda brott i Tyresö. 2017 års anmälningar kommer att fyllas på efter hand under året. 

 Polisanmälda bostadsinbrott

Här visas både försök till bostadsinbrott samt fullbordade i såväl flerfamiljshus som i villa och radhus. 2017 års anmälningar kommer att fyllas på efter hand under året. 

Polisanmäld misshandel

Här ser du all polisanmäld misshandel i Tyresö sedan 2014. Brotten har begåtts både inom- och utomhus, mellan personer som känner och inte känner varandra och har drabbat såväl barn som vuxna. 2017 års anmälningar kommer att fyllas på efter hand under året.

Den svarta kurvan visar totalen, alla anmälda brott.

Den gröna visar gruppen av målsägande, drabbade, som är vuxna - över 18 år.

Den röda linjen visar alla anmälningar som inträffat utomhus.

 

Polisanmäld skadegörelse

Här kan du se anmäld skadegörelse sedan 2014. Vilka brott det handlar om kan du läsa under rubriken relaterad information där polisens brottskoder redovisas. 2017 års anmälningar kommer att fyllas på efter hand under året.

Skadegörelsestatistiken är felaktig. Det beror på att polismyndigheten inte är i fas med att registrera dessa brott. Anmälningar från 2012 har legat på hög oregistrerade vilket gör att gamla brott nu registrerats långt i efterhand. Därför har klotteranmälningarna särredovisats i diagrammet. Detta fel kommer troligen fortsätta att släpa in i statistiken till och med 2018.

Den mörkblå linjen visar alla polisanmälningarna.

Den grå linjen visar klotteranmälningar.

Den röda linjen visar klotter som drabbat kollektivtrafiken.

Narkotikabrott

Här kan du se alla polisanmälda narkotikabrott i Tyresö sedan 2014. 2017 års anmälningar kommer att fyllas på efter hand under året. 

Narkotikabrott speglar till väldigt stor del vad polisen prioriterat att arbeta med. Brotten upptäcks och anmäls i princip uteslutande av polisen. Så det betyder att har man haft en satsning på narkotikabrott, ökar anmälningarna radikalt. Satsar man på någon annan brottskategori så kommer anmälningarna att minska radikalt.


Publicerad av: Säkerhetsenheten

Senast uppdaterad: 2017-12-18

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar