Tyck till om tyreso.se

Brottsstatistik

Här kan du läsa aktuell statistik över anmälda brott i Tyresö kommun. Här redovisas totala mängden anmälda brott samt särredovisas bostadsinbrott, misshandel, skadegörelse och narkotikabrott.

Sidan uppdateras så fort vi fått ta del av polisens statistik.
2018 års anmälningar kommer att fyllas på efter hand under året. 

Polisen har olika brottskoder, som förklarar vilka brott som avses. Förklaring på vilka brottskoder, brott, som redovisas under respektive rubrik nedan hittar du under rubriken relaterad information.

Senaste uppdateringen: 2018-01-04

Alla polisanmälda brott i Tyresö

Sedan 2014 ser du här alla polisanmälda brott i Tyresö. 
Polisanmälda bostadsinbrott

Här visas både försök till bostadsinbrott samt fullbordade inbrott i såväl flerfamiljshus som i villa och radhus. 

Polisanmäld misshandel

Här ser du alla polisanmälda misshandelsbrott i Tyresö sedan 2014. Brotten har begåtts både inom- och utomhus, mellan personer som känner och inte känner varandra och har drabbat såväl barn som vuxna. 

Den blå kurvan visar, totalt anmälda misshandelsbrott. 

Den gröna visar gruppen av målsägande, som är barn upp till 17 år. 

Den röda linjen visar gruppen målsägande, som är vuxna 18 år och uppåt. 

 

Polisanmäld skadegörelse

Här kan du se anmäld skadegörelse sedan 2014. 

Skadegörelsestatistiken är felaktig. Det beror på att polismyndigheten inte är i fas med att registrera dessa brott. Anmälningar från 2012 har legat på hög oregistrerade vilket gör att gamla brott nu registrerats långt i efterhand. Därför har klotteranmälningarna särredovisats i diagrammet. Detta fel kommer troligen fortsätta att släpa in i statistiken till och med 2018.

Den blå linjen visar alla polisanmälningarna för skadegörelse.

Den gröna linjen visar klotteranmälningar, ej kollektivtrafik.

Den röda linjen visar klotter som drabbat kollektivtrafiken.

Narkotikabrott

Här kan du se alla polisanmälda narkotikabrott i Tyresö sedan 2014. 

Narkotikabrott speglar till väldigt stor del vad polisen prioriterat att arbeta med. Brotten upptäcks och anmäls i princip uteslutande av polisen. Så det betyder att har man haft en satsning på narkotikabrott, ökar anmälningarna radikalt. Satsar man på någon annan brottskategori så kommer anmälningarna att minska radikalt.

I diagrammet visas de anmälda narkotikabrotten för Tyresö kommun. De totalt anmälda narkotikabrotten som finns med i diagrammet nedan gäller för narkotikabrott eget bruk, innehav av narkotika, överlåtelse av narkotika, framställan av narkotika och narkotikasmuggling. 


Publicerad av: Säkerhetsenheten

Senast uppdaterad: 2018-01-04

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar