Tyck till om tyreso.se

Lokala brottsförebyggande rådet

Lokala brottsförebyggande rådet

Rådet leder det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet och består av representanter från bland andra kommunen, polisen och frivilligorganisationer.

Rådet träffas cirka fyra gånger per år. 

Följande ingår i det lokala brottsförebyggande rådet i Tyresö:

 

Fredrik Saweståhl (M)

Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i rådet

Therese Löthman

Polisen, vice ordförande i rådet

Anita Mattsson (S)

Representant för oppositionen/oppositionsråd

Dick Bengtson (M)

Ordförande socialnämnden

Ann-Christin Svensson (M)

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Från kommunen

Monika Larsson

Barn- och utbildningsförvaltningen

Charlotta Janson Josephsson

Kommunikationsenheten

Magnus Lublin

Socialförvaltningen

Britt-Marie Lundberg-Björk

Tekniska kontoret och medborgarfokus

Sara Kopparberg Stadsbyggnad

Maj Ingels Fagerlund

Säkerhetsenheten

Ola Åkesson

Brottsförebyggande strateg

Irene Hededal

Utvecklingsförvaltningen

Övriga

Representant

Brandförsvaret i Tyresö

Representant

Tyresö centrum

Representant

Företagare - Tyresö centrum

Jan Stenman

Tyresö Bostäder

Annika Alfsdotter

Svenska kyrkan, Tyresö församling

Representant

SL

Veronica Nordlander

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

Publicerad av: Linda Wikman

Senast uppdaterad: 2018-01-03

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar