Tyck till om tyreso.se

Arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet

Under 2016 arbetar säkerhetsenheten och polisen med att kartlägga otrygghet och brott i Tyresö. Det kan till exempel handla om vilka platser som medborgarna upplever som otrygga eller var olika typer av brott verkar begå mest.

Kartläggningen av otrygghet och brott i Tyresö beräknas vara klar under hösten 2016. Här kan du följa processen och ta del av de aktiviteter som genomförs. 

Månad  Aktivitet  Status  
januari, februari En trygghetsmätning skickades ut till 2000 medborgare med frågor om otrygga platser, lokala ordningsstörningar, oro för brott med mera. Cirka 20 % svarade på trygghetsmätningen.   Genomförd 
mars Elever från Kumla skola medverkade i en medborgardialog kring brott och otrygghet. Brott och mobbing på internet, problem med trimmade mopeder och låg polisiär närvaro var några av de saker som ungdomarna lyfte fram som problem i Tyresö.   Genomförd
april I samarbete med Tyresö församling genomfördes en medborgardialog i Bollmoradalens kyrka. Drygt 25 personer deltog och diskuterade brott och otrygghet. Förbättrad belysning, ökad polisiär närvaro och utbildning och information om brott var saker som flera av deltagarna tog upp.   Genomförd 
 april Medborgardialog på Trafiksäkerhetsdagen.  Genomförd
 maj

Torsdagen den 26 maj är det dags för medborgardialog i Tyresö Centrum kl. 15-17. Välkommen att medverka och prata om trygghet och brott i Tyresö!

 

Tyck till om brott och trygghet är en e-tjänst som kommer att vara tillgänglig från och med i slutet av maj. Här kan du exempelvis lämna synpunkter och ge förslag på förbättringar kring brott och trygghet. Läs mer under relaterad information.

Genomförda
 juni-juli Resultat och analyser från trygghetsmätningen, medborgardialoger samt medarbetardialoger ska sammanställas samt en fortsättning görs på påbörjad rapportskrivning.  Genomförd
 augusti Rapportskrivning fortsätter och skrivs färdig.  Genomförd
 september Rapporten förväntas vara klar och publiceras i slutet av september.   Genomförd
 oktober Orsaksanalyser genomförs för utformandet av möjliga åtgärder och insatser.  Genomförda
 november    
 december Polisens medborgarlöften ska vara klara. Genomförda

Publicerad av: linda.wikman@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-11

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum
  • 08-578 291 00

Politiskt ansvar