Tyck till om tyreso.se

Brottsförebyggande arbete

Målsättning

"Alla ska kunna känna sig trygga i Tyresö - överallt och dygnet runt."

Lokalt engagemang

Flertalet brott som drabbar människor begås i deras närmiljö. Därför arbetar vi brottsförebyggande lokalt. Arbetet ska också omfatta samtliga invånare i kommunen. Ett lokalt brett engagemang är också nödvändigt för att brott ska kunna bekämpas långsiktigt.

Allas vårt ansvar

Framgångsrikt brottsförebyggande arbete bygger på att alla goda krafter i samhället samverkar. Det är allas vårt ansvar att vårda och värna vårt Tyresö!

Kommunen arbetar också med drogförebyggande insatser. Alkohol och narkotika bidrar i till olika former av kriminalitet, upplevd oro och otrygghet i samhället.

Brottsförebyggande policyn finns under relaterad information.

 

Aktuellt om brottsförebyggande i Tyresö

 • 16 februari 2018

  Säker hemmiljö

  Under 2018 kommer Södertörns brandförsvarsförbund att genomföra hembesök i samtliga medlemskommuner. Syftet med hembesöken är att kommuninvånare ska öka sin kunskap och förmåga att förhindra, upptäcka och agera vid brand i hemmiljön.

 • 31 januari 2018

  Välkommen på möte om grannsamverkan

  Måndagen den 19 februari är du välkommen på möte om grannsamverkan. Det gäller både dig som redan har en fungerande grannsamverkan, dig som vill starta och dig som bara vill veta mer.

 • 03 januari 2018

  Vill du hjälpa brottsoffer?

  Har du tid? Vill du hjälpa medmänniskor som utsatts för brott? Då kanske ett uppdrag som stödperson eller vittnesstödjare kan vara något för dig! Brottsofferjouren i Nacka, Tyresö, Värmdö söker nya stödpersoner och vittnesstödjare.

 • 07 december 2017 Omsorg

  Att tänka på inför Lucia

  Lucia och de härliga helgerna närmar sig. Vi som arbetar med ungdomar i Tyresö kommun påminner dig som tonårsförälder att vara lite extra uppmärksam gällande ungdomar och alkohol under dessa högtider.

 • Fler nyheter Prenumerera

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar