Tyck till om tyreso.se

Brottsförebyggande arbete

Målsättning

"Alla ska kunna känna sig trygga i Tyresö - överallt och dygnet runt."

Lokalt engagemang

Flertalet brott som drabbar människor begås i deras närmiljö. Därför arbetar vi brottsförebyggande lokalt. Arbetet ska också omfatta samtliga invånare i kommunen. Ett lokalt brett engagemang är också nödvändigt för att brott ska kunna bekämpas långsiktigt.

Allas vårt ansvar

Framgångsrikt brottsförebyggande arbete bygger på att alla goda krafter i samhället samverkar. Det är allas vårt ansvar att vårda och värna vårt Tyresö!

Kommunen arbetar också med drogförebyggande insatser. Alkohol och narkotika bidrar i till olika former av kriminalitet, upplevd oro och otrygghet i samhället.

Brottsförebyggande policyn finns under relaterad information.

 

Aktuellt om brottsförebyggande i Tyresö

 • 07 december 2016

  Med anledning av ordningsstörningar i Tyresö centrum

  Så här i julhandeln är det ovanligt många besökare i centrum. Alla besökare, oavsett ålder, är och ska känna sig välkomna till Tyresö centrum. Vid vissa tidpunkter har det dock varit stökigt och stämningen bliv

 • 19 oktober 2016

  Föräldravandringar i ny tappning

  I flera år har Föräldravandringar genomförts i Tyresö. Från och med i höst kommer Nattvandrarna i Tyresö att både schemalägga föräldrar och skicka ut information.

 • 27 september 2016

  Medborgarnas syn på brott och trygghet kartlagt

  Under våren fick 2000 Tyresöbor chansen att svara på en områdesundersökning om brott och trygghet. Nu är resultatet publicerat.

 • 01 mars 2016

  Hur tryggt är Tyresö?

  En tiondel av Tyresös hushåll bjuds in till att svara på en enkät om tryggheten i Tyresö. Det är upptakten till ett samarbete mellan kommunen, polisen och Malmö högskola.

 • 22 december 2015

  Tyresö – en säker kommun

  Tyresös har landets lägsta kostnader för olyckor. Sammantaget rankas Tyresö som 38 av landets 290 kommuner vad gäller trygghet och säkerhet.

 • 04 december 2014

  Resultat av trygg- och säkerhetsarbetet i Tyresö

  Sveriges Kommuner och Landstings rapport "Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2014" visar att Tyresö fortfarande rankas som nummer 10 av länets 26 kommuner. Tryggheten på gator och torg i kommunen har ökat.

 • Fler nyheter Prenumerera

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum
 • 08-578 291 00

Politiskt ansvar