Tyck till om tyreso.se

Vatten, avlopp, renhållning, återvinning

Många av våra tjänster kan du göra dygnet runt direkt genom att använda kommunens e-tjänster. Där finns också blanketter. Du kan även ringa eller besöka oss på Servicecenter.

Till Servicecenter vänder du dig med frågor om:  

  • Vatten- och avloppsfrågor     
  • Hushållsavfall och matavfall
  • Grovavfall och återvinning
  • Slam- och latrinhämtning
  • Kretsloppscentralen i Petterboda och passerkort
  • VA- och renhållningstaxa
  • Ägarbyten och uppsägning av VA och renhållning

Ägarbyte

Du som säljer din fastighet ska göra ett ägarbyte/uppsägning. Det sker inte automatiskt.
Blankett hittar du under e-tjänster.

Felanmäl återvinningsstation

Har du synpunkter på hur återvinningstationen ser ut eller om en container är full med avfall, felanmäler du det själv hos FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen), under e-tjänster.

I kommunens webbkarta kan du se var de olika återvinningsstationerna finns utplacerade i kommunen.

Akuta fel efter kontorstid

VA-nät, gator och fastigheter efter kontorstid, tel. 798 44 44

Slamtömning jour, tel. 070-525 40 41


VA-rådgivning för enskilt vatten- och avlopp 
På Servicecenter kan du få opartisk och kostnadsfri rådgivning om frågor som rör enskilt vatten- och avlopp. För mer information: VA-Rådgivning


Publicerad av: servicecenter@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-13