Tyck till om tyreso.se

Passerkort till kretsloppscentralen

Du som har avfallsabonnemang i Tyresö har tillgång till vår fina kretsloppscentral hela året, för att komma in behöver du ett passerkort. Har du inte något kort kan du beställa det under e-tjänster.

Passerkort

Bor du i enbostadshus eller är företagare och vill ha passerkort, vänder du dig antingen till Servicecenter eller beställer det under e-tjänster.

Du kan alltid hämta passerkort direkt på Servicecenter, Marknadsgränd 2 i kommunhuset (receptionen plan 1).

Detta gäller för inpassering till kretsloppscentralen:

  • Vi delar ut ett kort per fastighet.
  • Bor du i BRF/samfällighet/allmännyttan så kontaktar du först din förening.
  • Bor du i Tyresö bostäders fastigheter kontaktar du områdeskontoret.
  • Bor du i Akelius lägenheter kontaktar du Servicecenter.
  • Om du tappar kortet kan du beställa ett nytt mot en kostnad.
  • Om du flyttar från kommunen kan du klippa kortet, det avaktiveras automatiskt.
  • Flyttar du inom kommunen behåller du ditt passerkort.
  • Verksamheter som är registrerade i kommunen, eller som är avtalspart till kommunen, har rätt att nyttja kretsloppscentralen mot en kostnad, förutsatt att företagsabonnemang är tecknat.


Hur du gör med kortet på kretsloppscentralen
Ta med ditt passerkort till kretsloppscentralen, håll upp kortet max 60 centimeter från kortläsaren, så öppnas bommen automatiskt.


Vid frågor kan du kontakta Servicecenter 08-5782 98 00.


Publicerad av: servicecenter@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-15