Tyck till om tyreso.se

Fastighetsbildning & lantmäterifrågor

Det är den statliga Lantmäterimyndigheten som ansvarar och beslutar i frågor som innebär förändringar i fastigheters gränser eller rättigheter.

Enligt avtal utför Tyresö kommun det tekniska arbetet med mätning, beräkning, kartframställning och gränsmarkering.

Ansökan om lantmäteriförrättning:

I en lantmäteriförrättning ingår tekniskt, rättsligt och ekonomiskt arbete i samband med att en fastighet ska nybildas eller ombildas. Ansökan kan göras via lantmäteriets hemsida, www.lantmateriet.se.

 

Tyresö kommun ger råd och upplysningar i frågor som till exempel:

 

  • Är det möjligt att avstycka min tomt?

  • Vad säger detaljplanen om minsta tomtstorlek och byggrätt för en tomt?

  • Är det lämpligt med en förrättning för att lösa min fråga?

  • Avstyckning med bildande av nya tomterAvstyckning

  • Fastighetsreglering med överföring av mark mellan fastigheterFastighetsreglering

  • Fastighetsbestämning med utredning om gränsfrågor och servitutsrättigheter

  • Anläggningsförrättning där gemensamhetsanläggning bildas - flera fastigheter samverkar för byggande och skötsel av exempelvis tillfartsväg och ledningar

  • Genomförande av detaljplaner

 

Lantmäteriets arkivservice

Från arkivservice kan man få kopior på handlingar ur äldre förrättningsakter, tomtkartor, besked om befintliga servitut och marksamfälligheter, uppgifter ur fastigheteregistret m.m. Arkivservice är öppet för besök vardagar klockan 9-12, Årstaängsvägen 17 (T-Liljeholmen). Du kan också kontakta Lantmäteriets kundcenter på telefon 0771-63 63 63 som är öppet vardagar klockan 9-16.


Publicerad av: servicecenter@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-23

Högermeny

Kontakt

Servicecenter

Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Du når oss via gångbron som börjar vid hissen ovanför rulltrapporna.