Tyck till om tyreso.se

Fastighetsbildning & lantmäterifrågor

Det är den statliga Lantmäterimyndigheten som ansvarar och beslutar i frågor som innebär förändringar i fastigheters gränser eller rättigheter.

Enligt avtal utför Tyresö kommun det tekniska arbetet med mätning, beräkning, kartframställning och gränsmarkering.

Har du lantmäterifrågor?

Kontakta Lantmäteriet Stockholm på telefon 0771-63 63 63.
Telefontid vardagar klockan 9-16. Fax: 08-653 33 78.
E-post: kundcenter@lm.se 

Besöksadress:
Årstaängsvägen 17
11794 Stockholm
Besökstid: 9-12 

 

Lantmäteriet ger råd och upplysningar i frågor som till exempel:

  • Avstyckning med bildande av nya tomterAvstyckning

  • Fastighetsreglering med överföring av mark mellan fastigheterFastighetsreglering

  • Fastighetsbestämning med utredning om gränsfrågor och servitutsrättigheter

  • Anläggningsförrättning där gemensamhetsanläggning bildas - flera fastigheter samverkar för byggande och skötsel av exempelvis tillfartsväg och ledningar

  • Genomförande av detaljplaner

  • Förrättningskostnader

Ansökan om lantmäteriförrättning

I en lantmäteriförrättning ingår tekniskt, rättsligt och ekonomiskt arbete i samband med att en fastighet ska nybildas eller ombildas. Ansökan kan göras via lantmäteriets hemsida, www.lantmateriet.se.

Lantmäteriets arkivservice

Från arkivservice kan man få kopior på handlingar ur äldre förrättningsakter, tomtkartor, besked om befintliga servitut och marksamfälligheter, uppgifter ur fastigheteregistret m.m. Arkivservice är öppet för besök vardagar klockan 9-12, Årstaängsvägen 17 (T-Liljeholmen). Du kan också kontakta Lantmäteriets kundcenter på telefon 0771-63 63 63 som är öppet vardagar klockan 9-16.

Kommunen hjälper till vid frågor som:

  • Är det möjligt att avstycka min tomt?

  • Vad säger detaljplanen om minsta tomtstorlek och byggrätt för en tomt?

  • Är det lämpligt med en förrättning för att lösa min fråga?

Det är dock Lantmäteriet som beslutar i frågor om fastighetsbildning. 


Publicerad av: servicecenter@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-11-16

Högermeny

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Exploateringsingenjör
Emelie Häll