Tyck till om tyreso.se

Fastställa faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta ska faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Efter att ha lämnat uppgifter, är föräldrarna välkomna att besöka Servicecenter på drop in-tid för faderskapsbekräftelse tisdagar kl 13.30-16.00.

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Om en ogift mamma föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två samkönade personer skaffar barn tillsammans.

Det är viktigt att fastställa föräldraskapet för alla barn som föds. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Om ni är gifta behöver ni inte göra något, ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet.

När ett barn är fött får kommunen ett besked från Skatteverket. Servicecenter kontaktar då mamman per post och ber henne ta kontakt med Servicecenter för att lämna uppgifter om barnet och fadern. Efter att uppgifter lämnats är föräldrarna välkomna att besöka Servicecenter på Drop-in tid.

Om barnets föräldrar är sammanboende gör Servicecenter faderskapsbekräftelsen. Båda föräldrarna ska närvara vid besöket och ha med sig legitimation.

Om barnets föräldrar bor på olika adresser gör familjerätten faderskapsbekräftelsen. Om ni inte är överens om föräldraskapet gör socialtjänsten en faderskapsutredning för att fastställa vem som är biologisk far till barnet.

När faderskapet är fastställt skickar kommunen information till Skatteverket, folkbokföringen.


Publicerad av: Servicecenter

Senast uppdaterad: 2016-12-16

Högermeny

Relaterad information

Öppettider

Öppettider

Servicecenters öppettider, besök och telefon:

Mån-ons 8.00-17.00
Tors 8.00-19.00

Fre 

8.00-15.00

Telefonnummer kommunens växel och Servicecenter 08-5782 9100

Begränsade öppettider: dag före röd dag/afton

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.

Kontakt

Servicecenter

Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Du når oss via gångbron som börjar vid hissen ovanför rulltrapporna.