Tyck till om tyreso.se

Bouppteckning - dödsboanmälan

Bouppteckning

När en person har avlidit ska personens närmaste anhörig göra en bouppteckning. Bouppteckningen ska lämnas in till Skatteverket inom tre månader från dödsfallet.

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Länk till Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se

Begravningsbyråer, juristbyråer och de flesta banker kan hjälpa till med bouppteckningen mot en kostnad.

 

Dödsboanmälan

Om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnaderna kan en boutredare i kommunen hjälpa till med att göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ersätter då bouppteckningen. Kontakta Servicecenter på telefonnummer 08 -5782 91 00.

Om den avlidnes tillgångar inte täcker begravningskostnaderna kan dödsboet söka ekonomiskt stöd till begravningskostnader. Kontakta tidsbokningen för försörjningsstöd via kommunens växel 08- 5782 91 00.

 

Viktigt vid dödsboanmälan

 

  • Finns det tillgångar i dödsboet ska det i första hand gå till att betala begravningskostnaden.

Publicerad av: Servicecenter

Senast uppdaterad: 2017-01-16

Högermeny

Kontakt

Budget- och skuldrådgivare
Gert Johansson