Tyck till om tyreso.se

Vision och värderingar

En viktig del av Tyresö kommuns kommunplan, som gäller för mandatperioden, är den långsiktiga visionen. Visionen för hur Tyresö ska vara 2030, tillsammans med kommunens grundläggande förhållningssätt anger riktningen för vårt arbete.

Styrprocessen är uppbyggd kring årshjul för planeringsarbete på tre nivåer: strategisk, taktisk och operativ och beskrivs närmare i foldern Styrning och ledning i Tyresö kommun.

Utgångspunkten för styrningen är kommunplanen som tas fram av kommunstyrelsen. Den innehåller en långsiktig vision och mandatperiodens kommungemensamma mål, mål för verksamheterna samt styrande planer och policys. 

Vision för Tyresö kommun 2030

Medborgarfokus - vårt grundläggande förhållningssätt


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-15

Högermeny