Tyck till om tyreso.se

Tyresöpanelens tredje frågeomgång

Här är ett sammandrag av fritextfrågorna från den tredje frågeomgången i Tyresöpanelen som gjordes i maj 2009. Till höger hittar du hela undersökningen i pdf-format.

76 procent svarade, det vill säga 146 av 191 personer. Frågorna handlade bland annat om skolan, kommunal information, trygghet och säkerhet, hur tillgängliga kommunens politiker och tjänstemän uppfattas, möjligheterna att påverka kommunala beslut och verksamheter samt hur det är att bo och leva i Tyresö.

Här är några åsikter som kom fram.

 

Skolan – helg- eller lovskola

44 procent var intresserade av en helg- eller lovskola för att erbjuda grundskoleelever stöd eller fördjupning

Kommentarer (saxat ur svaren):
"Tror att det kan vara ett bra komplement men anser att det även är viktigt med vila för eleverna. Stöd och fördjupning ska ske under skoltid och ges rätt resurser till redan då – inte under helg och lov."

"En svår fråga – de som är omotiverade är det även på helger och lov. De som redan är duktiga och vill satsa ännu hårdare borde hållas från skolan och ägna sig åt något annat så att de inte bränner ut sig i förtid."

 

Kommunal information

32 procent hade läst kommunens boksluts- och budgetbilaga som publicerades i Mitt i Tyresö vecka 14. Kommunala frågor som man vill läsa mer om är:

  • utbildning och barn och ungdom
  • vad som planeras framåt
  • "på gång"
  • trafiksituationen

Några nämner att de inte överhuvudtaget får Mitt i Tyresö och ifrågasätter därför att kommunen annonserar där.

Några tycker att hemsidan ger den information de behöver.

Kommentarer:
"Det skulle vara intressant att få upplysning om de frågor där majoriteten och oppositionen har gemensam uppfattning."

"Vad kommunen gör för att positivt utveckla kommunen. Och gärna också vilka prioriteringar som kommunen tvingas till eftersom skattepengarna naturligtvis inte räcker till allt. Kommunens långsiktiga mål för oss invånare och hur vi gemensamt kan nå dessa."

 

 

Påverkan

Flera anger att Tyresöpanelen är en utmärkt idé till att vara med och påverka beslut under förutsättning att politikerna tar del av och tar till sig resultaten av enkäterna.

Kommentarer:
"Politiker/tjänstemän måste förbättra sig vad gäller besvarande av brev och mail."

"Öppna hus, diskussioner, debatter, hearings."

"Politikerna borde finnas där invånarna är på helger, i slottsparken, vid skridskobanan eller centrumanläggningarna."

"Mer transparent organisation och beredningsförfarande."

"Politikerna borde besöka kommunens verksamheter oftare."


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-03

Högermeny

Relaterad information