Tyck till om tyreso.se

Hantering av personuppgifter

Publicerad den: 2010-06-24

De personuppgifter som du lämnar till kommunen när du anmäler ditt intresse för att delta i Tyresöpanelen kommer att behandlas digitalt och i enlighet med personuppgiftslagen, PuL.

Personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, födelseår och kön kommer att registreras. Tanken med detta är vi vill göra det möjligt att på ett säkert och snabbt sätt kunna kommunicera med dig och att kunna sammanställa enklare statistik kring medborgarpanelen. Personuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens hemsida. Men uppgifterna om vilka som är med i panelen är offentliga. Det kommer dock inte vara möjligt att spåra vad en enskild person har lämnat för synpunkter.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, PuL (SFS 1998:204).


 


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2010-06-24

Högermeny