Tyck till om tyreso.se

Önskemål om dialog vid översiktsplanering

När arbetet med en ny översiktsplan startar i september 2013 är dialogen viktig. Vilka former för dialog passar bäst? Tyresöpanelens deltagare vill tycka till via webben och frågor om natur och vatten engagerar mest.

Tillsammans formar vi framtiden!Hur ska Tyresö se ut år 2035? Planen rör bostäder, natur, ressätt, service med mera. I den första fasen, "tidig dialog", vill kommunen ha in så många idéer, tankar och förslag som möjligt från Tyresöbor i alla åldrar.

De former för dialog som passar Tyresöpanelens deltagare bäst är webbenkäter och interaktiv webbkarta. De är minst intresserade av att delta i stormöten och gruppdiskussioner. Däremot har ett förslag på chatt och ett på webseminarier lämnats. 

Alla områden som översiktsplaneringen berör har bedömts som ganska eller mycket viktiga. Frågor om var och hur vi bor samt natur och vatten engagerar mest, men följs tätt av service, resvägar, företagande samt fritid och rekreation. Något lägre viktighetsgrad får ”hur vi reser och hur varor levereras” samt ”mötesplatser och social sammanhållning”.

I fritextsvaren finns flera idéer till dialogforum och hur ungdomar kan engageras. Dessa kommer till glädje i den fortsatta planeringen.

Vad händer nu?

Så kan du påverka översiktsplaneringenSvaren ledde till ett besluta att utveckla en webbkarteenkät och möjlighet att skicka in synpunkter och foton via webb och sociala media. Dessutom kommer en byggbod med en interaktiv utställning slå upp dörrarna på Tyresöfestivalen den 7 september och sedan flytta runt till fem olika ställen i kommunen innan den 15-31 oktober finns att se i kommunens servicecenter.

Läs mer om översiktsplaneringen och alla olika sätt att påverka framtidens Tyresö. 


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-31

Högermeny

Relaterad information