Tyck till om tyreso.se

Resultat av frågor om grundskolan

Temat för frågorna om grundskolan var att alla elever ska lyckas. Idag har ungefär åtta av tio elever godkänt i alla ämnen när de lämnar grundskolan. Vad tror du är viktigast att arbeta med för att siffran ska bli 100 procent?

Av de 40 svarande har 30 eget eller närståendes barn som går, eller har nyss gått i grundskolan.

De framgångsfaktorer som sammantaget ansågs som viktigast för skolarbetet blev trygghet och arbetsro samt lärarens kompetens. Klasstorlek och samverkan mellan föräldrar och skola fick också hög rangordning. Minst viktigt ansågs nationella prov, betyg och läxhjälp vara.

Flera påpekade att vad gäller lärarens kompetens är pedagogik och engagemang viktigare än ämneskunskaper.

Tyresös skolor fick högst betyg vad gäller just lärarnas kompetens och skolmaten. Lägst betyg fick läxhjälp, tillgång till datorer och klasstorlek.

Panelen fick också en fråga om vad som borde satsas mer på de närmaste tre åren. Där kom trygghet och arbetsro, antal elever per lärare och kompetensutveckling av lärare i topp.

Den största skillnaden mellan de 30 som har aktuell "egen" erfarenhet av skolan och de som säger sig bara "höra och läsa" om skolan var att de senare ansåg att betyg, nationella prov och läxhjälp var viktigt och borde satsas på, samt att de satte större vikt vid att det borde satsas på fler datorer.

Kommentar

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M) tackar för svaren:
"Det är väldigt värdefullt för oss att få veta hur du som Tyresöbo ser på skolan i Tyresö. Det har gjorts mycket forskning inom området och all forskning pekar på att det är läraren som gör skillnad för elevernas resultat och motivation. Det är bra att panelens deltagare har samma uppfattning och ger lärarna gott betyg. Tyresö inför nu under höstterminen förstelärare en karriärtjänst som riktar sig till särskilt yrkesskickliga lärare. Försteläraren ska bidra till den pedagogiska utvecklingen i skolan och får 5 000 kr i lönepåslag. Alla Tyresös kommunala skolor deltar även i Skolverkets matematiksatsning, Matematiklyftet, som är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Fortbildningen syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen", skriver hon.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-03

Högermeny

Relaterad information