Tyck till om tyreso.se

Tyresöpanelen frågeomgång 1, 2013

Tyresöpanelen nummer 1, 2013 innehöll frågor om grundskolan och dialogen vid översiktsplaneringen. Två saker av stor betydelse både för dagens Tyresöbor och kommande generationer.

Svaren var värdefulla, men överraskande få. Av cirka 150 deltagare I Tyresöpanelen har bara 60 gått till enkäten. Av dessa har endast 40 valt att svara, vilket är ett nedslående resultat.


Så tyckte Tyresöpanelen

Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny